Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-03-13 16:21:15 przez system

PiS i RP walczą z bezrobociem przy Okrągłym Stole

„Podczas debaty pojawiło się kilka ciekawych pomysłów. Będziemy chcieli przenieść je na konkretne inicjatywy legislacyjne. Spotkaliśmy się z samorządowcami i dyrektorami urzędów pracy. Za miesiąc zamierzamy w podobnej formule, ponad politycznymi podziałami, rozmawiać głównie z pracodawcami”– podsumowała dzisiejsze obrady „OKRĄGŁEGO STOŁU” w sprawie walki z bezrobociem w Małopolsce wiceprezes PiS Beata Szydło.

W debacie, która odbyła się w sali obrad Rady Miasta Krakowa wzięła udział m. in. Wiceminister Resortu Pracy i Polityki Społecznej – Czesława Ostrowska (w imieniu Ministra Władysława Kosiniaka- Kamysza. Prelekcję odnośnie „dobrych praktyk” mogących aktywizować bezrobotnych na rynku pracy wygłosiła prof. Ewa Leś - z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Specyfikę problemu w Małopolsce przybliżyli Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej w Sejmiku Województwa Małopolskiego Józefa Szczurek - Żelazko oraz Przewodniczący NSZZ „Solidarnosć” Region Małopolska Wojciech Grzeszek.

„OKRĄGŁY STÓŁ” został zwołany przez małopolskich posłów PiS: Beatę Szydło, Andrzeja Adamczyka oraz Edwarda Czesaka w reakcji na informacje opublikowane przez GUS dotyczące bezrobocia w Polsce. Wynika z nich, że w Małopolsce aż 56 % wszystkich bezrobotnych to osoby poniżej 34 r. życia.
W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy małopolskich Urzędów Pracy, samorządowcy, związkowcy oraz przedstawiciele pracodawców. Pojawili się także małopolscy parlamentarzysci.

Profesor Ewa Leś apelowała do władz województwa o stymulowanie rozwoju od wewnątrz, a nie ograniczanie się do czekania na inwestorów zewnętrznych. Zwróciła uwagę na niewykorzystywany kapitał tkwiący w spółdzielczości. „Sektor spółdzielczy jest w całej Europie bardzo ważnym elementem systemu zatrudnienia. W Polsce się go nie docenia”. Mówiła o fundacjach i stowarzyszeniach, które dziś działają opierając się na wolontariacie i często stanowią jedynie „polityczne decorum”.

Profesor zaproponowała wdrożenie w Małopolsce zrodzonego w Szwecji, a z powodzeniem implantowanego w licznych krajach Europy pomysłu tzw. turystyki społecznej (m.in. Skandynawia, Włochy). Przedsiębiorcy mogliby zatrudniać młode osoby, które organizowałyby tanie miejsca noclegowe dla: młodzieży, biedniejszych rodzin czy emerytów. Było by to z korzyścią dla Województwa i Krakowa. Małopolska ma potencjał turystyczny, a miejsc hotelowych brakuje i są drogie. Potrzebne są jednak odpowiednie granty na „start up”.

Do kwesti deregulacji odniósł się obecny na spotkaniu Poseł PiS Andrzej Duda: „Młodzież się boi, nie ma wiary.Oczekuje od nas oprócz deregulacji odpowiednich programów. „Bezrobocie nie ma barw politycznych. Ciesze się, że w imieniu Ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza mogę tu dziś z państwem być. Rzeczywiście, w Małopolsce większym problemem jest bezrobocie wsród młodzieży. Miejsca pracy dla osób starszych statystycznie wydaja się stabilniejsze” – oceniła Minister Ostrowska.

Prowadząca dyskusję Poseł Beata Szydło, wyraziła nadzieję, że debata zaowocuje konkretnymi rozwiązaniami. Poprosiła obecnych o przesyłanie wszystkich swych uwag i sugestii, które zebrane posłużą jako materiał do pracy nad projektami ustawodawczymi. Niezależnie od tego wiceprezes PiS zapowiedziała kontynuację debaty za ok. miesiąc, tym razem z naciskiem na środowiska uczelniane i pracodawców. O terminie i charakterze spotkania będziemy państwa szczególowo informować.
Na spotkanie, mimo ponawianych zaproszeń nie przybyli: Wojewoda Malopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego oraz posłowie PO.

Inicjatorzy Okrąglego Stołu ds. Walki z bezrobociem w Małopolsce
Beata Szydło, Poseł na Sejm RP, wiceprezes PiS
Andrzej Adamczyk, Poseł na Sejm RP, PiS
Edward Czesak, Poseł na Sejm RP, PiS