Kategoria: Region
Opublikowano: 2018-11-10 21:05:53 przez system

PM10 wisi nad Krakowem

Jutro, 11.11.2018 komunikacja publiczna w Krakowie będzie bezpłatna. Jeśli jednak myślisz, że w ten sposób prezydent Majchrowski chce uczcić Niepodległą, to jesteś w błędzie!

Jak podaje Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMiGW, w ciągu najbliższej doby (11.11.2018) istnieje duże prawdopodobieństwo przekroczenia dopuszczalnego poziomu średniego dobowego stężenia pyłów PM10 (50µg/m3) na znacznym obszarze miasta.

Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy, powinny podjąć następujące środki ostrożności:

• unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń;
• ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń;
• osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.

W związku z prognozą przekroczenia średniego poziomu stężenia pyłu PM10 powyżej 150 µg/m3, Prezydent Krakowa informuje o wprowadzeniu darmowej komunikacji miejskiej i aglomeracyjnej w dniu 11.11. br. od godz. 00.00 do godz. 24.00.