Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-06-12 13:51:04 przez system

Po deszczach w regionie

W ciągu minionej doby na terenie województwa małopolskiego na skutek intensywnych opadów wystąpiły ponownie podtopienia oraz duże ilości zdarzeń wymagających działań służb ratowniczych. Największe szkody i straty wystąpiły na terenie powiatów: krakowskiego, proszowickiego i wielickiego. Aktualnie trwa usuwanie skutków opadów oraz szacowanie strat.

W powiecie krakowskim doszło do podtopień budynków i pól oraz uszkodzeń infrastruktury komunalnej:
 w gminie Igołomia Wawrzeńczyce – w miejscowościach Pobiednik Wielki, Igołomia, Zofipole, Dobranowice podtopione zostało ok. 100 budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz uprawy rolne i ogrodnicze na obszarze ok. 3000 ha. Podtopiona została Szkoła Podstawowa w Dobranowicach wraz z całą infrastrukturą. Liczne uszkodzenia powstały na drogach gminnych.
 w gminie Liszki (miejscowości Rączna, Ściejowice, Jeziorzany i Liszki) wypompowywano wodę z budynków mieszkalnych i gospodarczych. W Kryspinowie zamknięta zastawka na rzece Sance doprowadziła do zalania osiedla mieszkaniowego. Trwa wypompowywanie wody
 do podtopień doszło także w gminach Słomniki i Skawina

W powiecie wielickim
Według wstępnych szacunków podtopieniu uległo ok. 300 posesji i obiektów handlowych w gminach: miasto i gmina Wieliczka, miasto i gmina Niepołomice, gmina Kłaj, Biskupice Gdów.

Obecnie na terenie powiatu woda systematycznie opada. Działania polegają głównie na wypompowywaniu rozlewisk oraz wypompowywaniu wody z zalanych budynków.

W powiecie proszowickim
W dniu 11.06.2013 Starosta Powiatu Proszowickiego wprowadził alarm przeciwpowodziowy na terenie miast i gmin: Nowe Brzesko, Proszowice, Pałecznica, Koniusza, Koszyce i Radziemice.
- w gminie Proszowice - fala na rzece Ścieklec doszła do miejscowości Makocice woda przelała się przez koronę wału i zagroziła miastu Proszowice. Doszło do podtopień okolicznych łąk -15 ha oraz ok. 10 budynków gospodarczych oraz 2 obiektów użyteczności publicznej (ogrody działkowe, obiekt sportowy „Proszowiczanka”.
Od godzin popołudniowych poziom wody systematycznie opadał zmniejszając zagrożenie.
Rzeka Szreniawa – w miejscowości Stogniowice, gm. Proszowice – woda wystąpiła z koryta. Podtopione zostały tereny rolne wzdłuż koryta rzeki. Aktualnie sytuacja stabilizuje się.
- w gminie Radziemice – podtopieniu uległo 14 budynków mieszkalnych, 52 budynki gospodarcze i ok. 16 km dróg.

Zalany został teren oczyszczalni ścieków Proszowice (gmina Proszowice), Nowe Brzesko (gmina Nowe Brzesko) – sytuacja jest monitorowana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Zalane, oraz całkowicie wyłączone jest ujęcie wody w Smoniowicach – sytuację na terenie powiatu monitoruje Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Do mniejszych zdarzeń doszło także na terenie powiatów : chrzanowskiego, gorlickiego, brzeskiego i tarnowskiego, wadowickiego oraz miasta Krakowa. Pojedyncze zdarzenia odnotowano na terenie powiatów: limanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i tatrzańskiego.

Alarm przeciwpowodziowy nadal obowiązuje:
- Nowe Brzesko, Proszowice, Pałecznica, Koniusza, Koszyce, Radziemice (powiat proszowicki)
- oraz gminach Bolesław, Olesno, Gręboszów, Dąbrowa Tarnowska (powiat dąbrowski);

Pogotowie przeciwpowodziowe nadal obowiązuje w:
 Skawina (powiat krakowski);
 Kłaj (powiat wielicki)
 Iwkowa, Borzęcin (powiat brzeski)

Na środę, 12 czerwca synoptycy zapowiadają w południowo-wschodniej części województwa początkowo opady deszczu, miejscami o natężeniu umiarkowanym.