Kategoria: Region
Opublikowano: 2014-05-19 15:54:32 przez system

Po Polsce jeździ więcej rządowych limuzyn niż karetek

Interwencja senatora Klimy <br />

Minister zdrowia zatwierdził 31 stycznia aktualizację do Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego dla województwa małopolskiego. Powyższa decyzja nie poprawia w stopniu wystarczającym opieki medycznej w zakresie ratownictwa medycznego w Małopolsce, a jest zdecydowanie niekorzystna, biorąc pod uwagę zmniejszenia liczby Specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego w Województwie Małopolskim.

W Małopolsce w 2013 r. na działalność Zespołów Ratownictwa Medycznego przeznaczono w przeliczeniu na jednego mieszkańca Małopolski jedynie 41,3 zł. przy średniej krajowej około 47,75 zł. Dla porównania w województwie lubuskim wydatkowano 63,89 zł. a w warmińsko-mazurskim - 63,33 zł. Ta niekorzystna różnica wydatków na ratownictwo medyczne w Małopolsce utrzymuje się już od kilku lat.

W Małopolsce na jeden Zespół Ratownictwa Medycznego przypada 29 883 tysiące mieszkańców, w lubuskim 20 065 tys. mieszkańców a w warmińsko-mazurskim 19 695 tys. mieszkańców. Średnia krajowa wynosi 26 507 tys. mieszkańców.

Od kilku lat w Małopolsce obserwujemy niekorzystną tendencję zmniejszania ilości Specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego. W latach od 2008 r. do czerwca 2011 r. było ich 47, w latach od lipca 2011 r. do 2012 r. - 44, od 2013 r. do marca 2014 r. - 44,12.
Od 1 kwietnia 2014 r. w Małopolsce jest 37,62 Specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego, ich liczba uległa zmniejszeniu o 6,5.

Liczba mieszkańców Małopolski przypadających na jeden Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego na przestrzeni ostatnich lat systematycznie wzrastała i kształtowała się następująco:
71 tys. mieszkańców Małopolski przypadało na 1 ZRM „S” w latach od 2008 r. do 30 czerwca 2011 r.
76 tys. mieszkańców Małopolski przypadało na 1 ZRM „S” od lipca 2011 r. do marca 2014 r.

Po ostatnich decyzjach Ministerstwa Zdrowia od 1 kwietnia 2014 r. na około 90 tys. mieszkańców Małopolski przypada na 1 ZRM „S”.

Wyraźnie widoczny tutaj trend z pewnością będzie przynosił negatywne skutki w obszarze jakości świadczenia usług medycznych oraz właściwego zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego Małopolan.

Ilość mieszkańców w innych województwach, przypadających na jeden ZRM „S” w 2013 roku była wyraźnie korzystniejsza niż w Małopolsce. I tak w lubuskim na jeden ZRM „S” przypada 44 tys. mieszkańców a w warmińsko-mazurskim ponad 55 tys. mieszkańców. Średnia krajowa dla tego wskaźnika wynosi 64 tys. mieszkańców.
Małopolskę odwiedza kilkanaście milionów turystów, którzy także korzystają z pomocy ratownictwa medycznego w Małopolsce a których z pewnością nie uwzględnia algorytm wyliczeń optymalnej liczby ZRM.

Wszystko to skłoniło senatora Macieja Klimę (niezrz.) do wystosowania pisma do parlamentarzystów i starostów z terenu Małopolski, w którym wyraża głębokie zaniepokojenie ta sytaucją.

W swym liscie senator Klima pisze m.in.:
„Pragnę nadmienić, że według informacji medialnych małopolskie karetki w latach od 2011-2013, aż 50 tysięcy razy nie docierały na czas do pacjentów. Problemem tym zajęła się Prokuratura Okręgowa w Krakowie oraz krakowska delegatura Najwyższej Izby Kontroli. Potwierdza to, że ilość ZRM oraz organizacja ratownictwa medycznego
w Małopolsce jest niedoskonała i wymaga zmiany.

Jako lekarz i senator Ziemi Małopolskiej często spotykam się z licznymi negatywnymi opiniami mieszkańców, samorządowców co do funkcjonowania ratownictwa medycznego w Małopolsce.
W 2007 r. decyzją Wojewody Małopolskiego (Prawo i Sprawiedliwość) przy akceptacji ówczesnego Ministra Zdrowia Zbigniewa Religi zaplanowano na kolejne lata zwiększenie o 10 Specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego, łącznie zwiększono ilość Zespołów Ratownictwa Medycznego o 8 i stan ten został utrzymany do czerwca 2011 r.

W całym kraju funkcjonowało więcej limuzyn do dyspozycji urzędników państwowych niż karetek pogotowia ratunkowego. W 2013 r. w kraju było łącznie 1500 karetek natomiast jak informują media limuzyn państwowych aż 1700.

Pragnę poinformować, iż zwróciłem się z apelem do parlamentarzystów oraz starostów Województwa Małopolskiego o podjęcie działań, które doprowadzą do zwiększenia liczby Zespołów Ratownictwa Medycznego typu „S” i „P” w Małopolsce w latach 2014-2015”.