Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-02-26 02:31:03 przez system

Podatki unijne na Regionalne Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku

Ponad 13 milionów złotych unijnych podatkóww otrzymała Gmina Brzesko na budowę Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku. Pieniądze pochodzą z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007?2013 finansowanego z unijnego budżetu. 25 lutego Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela oraz Burmistrz Brzeska Grzegorz Wawryka podpisali umowę o dofinansowanie tej inwestycji.

Projekt uzyskał wsparcie w ramach MRPO - Priorytet 3 działanie 3.3 Instytucje kultury - w kwocie 13 040 602,38 zł - wartość projektu wynosi 17 625 720 zł. Przedmiotem projektu jest budowa nowego budynku przeznaczonego na cele kulturalne pn. Regionalne Centrum Kulturalno-Biblioteczne (RCKB). Budynek będzie siedzibą dwóch instytucji kultury Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Ośródka Kultury. Na parterze zostały przewidziane pomieszczenia: sala audytoryjna na 236 miejsc, pomieszczenie z przeznaczeniem na kawiarnię wraz z magazynem i pomieszczeniem pomocniczym, szatnia i kasy, dwie garderoby, magazyn sprzętu, kotłownia, pokój konserwatora, pokój socjalny dla pracowników. Na I piętrze zaprojektowano: bibliotekę dla dorosłych z wypożyczalnią i czytelnią, bibliotekę dla dzieci z wypożyczalnią i czytelnią, pokój bajek i zabaw, pokoje administracji, pokój działu informacyjnego. Natomiast na II piętrze będą funkcjonowały: pracownia sztuk wizualnych, studio nagrań, centrum multimedialne, studio rozwoju talentów, magazyn zbiorów i prasy, pokój instruktorów oraz pokój pomocniczy przeznaczony na gromadzenie i opracowywanie zbiorów. Ponadto, Centrum jako nowoczesny obiekt infrastruktury kulturalnej, będzie wyposażone w czytelnię multimedialną oraz centrum multimedialne (łącznie 45 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu), dzięki którym będzie można korzystać z bibliotek cyfrowych, subskrybowanych czasopism oraz szerokich możliwości, jakie daje internet. RCKB zostało zaprojektowane w taki sposób, aby nie wznosić barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Info: www.malopolskie.pl