Kategoria: Region
Opublikowano: 2014-03-11 20:00:22 przez system

Podpisano umowę na budowę brzeskiego łącznika

10 marca podpisano umowę z wykonawcą nowego łącznika brzeskiego. Jego budowa będzie kosztować prawie 44 miliony złotych i nie potrwa dłużej niż 20 miesięcy.

Oferty do przetargu złożyło 11 firm i konsorcjów, z czego najkorzystniejszą zaproponowało konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB Podbeskidzie” ze Skoczowa, Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „Godrom” z Gorlic oraz Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe z Dębicy.

Wybudowana zostanie estakada w ciągu drogi łącznikowej o długości ok. 200 m i maksymalnej długości przęsła 46 m, obiekt ramowy z funkcją przejścia dla zwierząt średnich, rondo jedno pasowe na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 4 i łącznice do ronda. Powstaną przepusty, drogi dojazdowe i urządzenia ochrony środowiska: ekrany, zbiornik retencyjno-oczyszczający i urządzenia do oczyszczania wód oraz system odwodnienia pasa drogowego

W zależności od konieczności urządzenia infrastruktury technicznej będą częściowo przebudowane, a częściowo zbudowane od podstaw.

Nowy łącznik o długości 2,1 kilometrów będzie mieć także sieć oświetleniową i wodociągową, urządzenia melioracyjne, sieci gazowe wysokoprężne i średnioprężne, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, sieci i urządzenia energetyczne wysokiego, średniego i niskiego napięcia, sieci i urządzenia teletechniczne napowietrzne i doziemne.

Przebudowane zostanie skrzyżowanie z ul. Leśną, wybudowany będzie chodnik i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonawca musi także przywrócić drogi publiczne, które będzie użytkował w czasie budowy do standardu sprzed rozpoczęcia budowy.
W ramach umowy wykonawca musi przygotować m.in. wszystkie projekty budowlane i wykonawcze dla wszystkich branż oraz uzyskać niezbędne do realizacji dokumenty.

W ramach realizacji inwestycji ma powstać jednojezdniowa droga klasy GP o długości ok. 2,1 km.

Zgodnie ze złożoną ofertą zaprojektowanie i budowa drogi łącznikowej klasy GP pomiędzy węzłem Brzesko na autostradzie A-4 a drogą krajową DK4 kosztować będzie prawie 44 mln zł.

Na zrealizowanie wszystkiego wykonawca ma 20 miesięcy od daty podpisania umowy, czyli do 9 listopada 2015 r.