Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-01-05 13:59:32 przez system

Podstawowa opieka zdrowotna – komunikat wojewody

Od 1 styczna 2015 r. opiekę lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w Małopolsce zabezpieczać będą placówki mające umowę z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jeśli gabinet lekarza rodzinnego nie będzie czynny, pacjenci mogą skorzystać z opieki lekarza w innej przychodni lub z pomocy medycznej w szpitalnym oddziale ratunkowym bądź szpitalnej izbie przyjęć.

Do dyspozycji pacjentów są również ambulatoria nocnej i świątecznej opieki działające od godz.18.00, a w dni wolne od pracy – całodobowo.

Zarówno do szpitalnych oddziałów ratunkowych, jak i izb przyjęć czy ambulatoriów nie obowiązuje rejonizacja.

Każdy ubezpieczony ma prawo zmiany lekarza pierwszego kontaktu bezpłatnie trzy razy w roku. W tym celu wystarczy złożyć nową deklarację w wybranej przychodni. Świadczeniodawca, u którego byliśmy wcześniej zapisani, jest zobowiązany do wydania kopii dokumentacji medycznej na wniosek pacjenta.

Na pytania dotyczące placówek medycznych, w których pacjenci uzyskają pomoc lekarza POZ, odpowiada bezpłatna i całodobowa infolinia Małopolskiego Oddziału NFZ – numer telefonu: 800 007 797. Infolinia ta jest czynna od 1 stycznia 2015 roku.

Wykazy placówek, które zawarły kontrakt z NFZ, oraz tych, które nie podpisały umowy, dostępne są na stronach NFZ oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
http://www.nfz-krakow.pl/,
http://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=7810.

Ponadto na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego można znaleźć wykaz świadczeniodawców niemających umowy z NFZ na 2015 rok wraz ze wskazaniem najbliższej placówki, w której pacjenci mogą skorzystać z podstawowej opieki medycznej:
http://muw.pl/default.aspx?page=wykaz_POZ.

Listy te są na bieżąco aktualizowane.