Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-07-16 12:42:43 przez system

Podtopienia - podsumowanie

Podtopienia, które nawiedziły nasze województwo między 22 a 29 czerwca były nietypowe. Nie były spowodowane długotrwałymi deszczami i stopniowym wzrostem poziomów wód (jak np. powodzie w latach 1997 i 2001), lecz były wynikiem niezwykle intensywnych, ale nieregularnych lokalnych burz i opadów deszczu. W efekcie mieliśmy krótkotrwałe wezbrania rzek w różnych częściach Małopolski, w różnym czasie.

Alarmy i stany pogotowia przeciwpowodziowego ogłoszone zostały w 25 gminach i miastach znajdujących się na terenie 9 powiatów i w dwóch miastach na prawach powiatu. Ewakuowano 734 osoby.

Podtopienia wystąpiły w 124 gminach i miastach, na terenie wszystkich 19 powiatów oraz w 3 miastach na prawach powiatu:
1) powiat bocheński (Żegocina, Bochnia, Łapanów, Rzezawa)
2) powiat brzeski (Brzesko, Czchów, Dębno, Gnojnik, Borzęcin, Szczurowa, Iwkowa);
3) powiat chrzanowski (Alwernia, Libiąż,);
4) powiat dąbrowski (Bolesław, Dąbrowa Tarnowska, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Szczucin);
5) powiat gorlicki (Gorlice, Ropa, Łużna, Biecz, Uście Gorlickie, Bobowa, Lipinki, Sękowa);
6) powiat krakowski (Jerzmanowice-Przeginia, Kocmyrzów—Luborzyca, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Liszki)
7) powiat limanowski (Laskowa, Tymbark, Jodłownik, Kamienica, Słopnice, Dobra, Łukowica);
8) powiat miechowski(Miechów, Gołcza, Racławice, Słaboszów);
9) powiat myślenicki (Dobczyce, Myślenice, Raciechowice, Sułkowice, Siepraw);
10) powiat nowosądecki (Chełmiec, Kamionka Wielka, Korzenna, Łącko, Podegrodzie, Stary Sącz, Nawojowa, Łososina Dolna, m. Grybów, Gm. Grybów, Gródek n. Dunajcem);
11) powiat nowotarski (Jabłonka, Łapsze Niżne, Nowy Targ, Ochotnica Dolna, Szaflary, Szczawnica, Raba Wyżna, Spytkowice, Rabka—Zdrój);
12) powiat olkuski (Olkusz);
13) powiat oświęcimski (Brzeszcze, Kęty, Osiek);
14) powiat proszowicki (Koszyce, Koniusza, Nowe Brzesko);
15) powiat suski (Budzów, Jordanów, Bystra-Sidzina, Sucha-Beskidzka, Zembrzyce, Maków Podhalański, Zawoja);
16) powiat tatrzański (Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin)
17) powiat tarnowski (Gromnik, Pleśna, Ryglice, Skrzyszów, Tuchów, Wietrzychowice, Wojnicz, Żabno, Wierzchosławice, Gm. Tarnów);
18) powiat wadowicki (Andrychów, Brzeźnica, Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona Mucharz, Stryszów, Tomice, Wadowice, Wieprz);
19) powiat wielicki (Biskupice, Gdów, Niepołomice, Wieliczka);
20) miasto Kraków,
21) miasto Nowy Sącz,
22) miasto Tarnów.

Najpoważniejsze zagrożenie powodziowe wystąpiło na obszarze "Powiśla dąbrowskiego". Na terenie powiatów dąbrowskiego i tarnowskiego w wyniku gwałtownych i intensywnych opadów deszczu w nocy 26 — 27 czerwca zostały uszkodzone: zbiornik retencyjny Poręba - Narożniki, przepompownia w Radwanie i Woli Mędrzechowskiej wały przeciwpowodziowe na rzekach Breń, Żabnica, Nieczajka, Smęgorzówka, Dęba, Upust, Łoś (na granicy z pow. mieleckim), co skutkowało zalaniem dużych obszarów na terenie Gminy i Miasta Szczucin oraz gminy Radgoszcz. Zalane zostało 70 proc. powierzchni gminy Radgoszcz.

27 czerwca woda zalała przepompownię w miejscowości Radwan. Uniemożliwiło to przerzut wody do rzeki Breń. Do czasu wyłączenia pompownia pracowała pełną mocą, nie było żadnych awarii układów energetycznych i mechanicznych. Wyłączenie spowodowane było zagrożeniem porażeniem prądem obsługi pompowni jak również prowadzących akcję ratowniczą — woda była zaledwie kilka centymetrów poniżej urządzeń energetycznych wysokiego napięcia, a jej poziom cały czas gwałtownie wzrastał. Zalane zostało ok. 3 proc. powierzchni gminy Radwan, głównie miejscowości: Radwan, Suchy Grunt, Brzezówka, Skrzynka i Zabrnie.
2 lipca włączono zasilanie awaryjne pompowni z agregatów prądotwórczych. 7 lipca, po uprzednim zbadaniu układu energetycznego wysokiego napięcia uruchomiono pełną moc agregatów z zasilania podstawowego.

Działania straży pożarnej trwały na terenie województwa małopolskiego od 23 czerwca do 7 lipca 2009 r. W związku z usuwaniem skutków intensywnych opadów deszczu strażacy interweniowali 4683 razy. W działaniach udział brało 1329 zastępów PSP — 4813 strażaków oraz 2592 zastępy OSP — 13740 strażaków. Zadysponowano również 20 kadetów ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie oraz 15 słuchaczy kursu z Ośrodka Szkolenia KW PSP w Krakowie.

Działania prowadzone przez służby ratownicze polegały głównie na:
- udrażnianiu przepustów,
- wykonywaniu przekopów,
- wzmacnianiu i podwyższaniu obwałowań oraz brzegów rzek i potoków,
- uszczelnianie i zabezpieczanie wałów,
- wypompowywaniu wody z obiektów,
- przepompowywanie wody z zalanych terenów,
- zabezpieczaniu budynków przed zalaniem przy pomocy worków z piaskiem,
- usuwaniu powalonych i podmytych drzew z koryt rzek i potoków,
- usuwaniu naniesionych przez wodę kamieni, żwiru i mułu z dróg i obiektów,
- dowóz żywności i wody,
- ewakuacji ludności.

Działania policji:

W działaniach przeciwpowodziowych uczestniczyło 398 funkcjonariuszy. Zadaniem policji było zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na najbardziej zagrożonych terenach, w tym ochrona mienia pozostawionego przez ewakuowanych mieszkańców.

Działania służb sanitarnych:

Najwięcej zagrożonych ujęć wody i studni, a tym samym najwięcej interwencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej było w powiatach: dąbrowskim, brzeskim, myślenickim, oświęcimskim, nowosądeckim, nowotarskim i proszowickim.

Obecnie trwają prace związane z czyszczeniem i dezynfekcją studni przydomowych i innych ujęć wody. Badania jakości wody będą kontynuowane również po zakończeniu działań czyszcząco - dezynfekcyjnych. Państwowa Inspekcja Sanitarna w województwie małopolskim posiada zapasy środków dezynfekcyjnych, takich jak chloramina i wapno chlorowane, w ilości ponad 1200 kg. srodki te przekazywane są mieszkańcom terenów dotkniętych powodzią i podtopieniami /we współpracy z władzami samorządowymi/. prowadzona jest również akcja informacyjna dotycząca postępowania z zanieczyszczoną przez powódź żywnością i wodą do spożycia.

Nie zanotowano zatruć pokarmowych ani wzrostu zachorowań na choroby zakaźne związanych z powodzią, w związku z tym według oceny Inspekcji Sanitarnej nie było konieczności prowadzenia specjalnych akcji szczepień.

Najbardziej intensywne działania przeciwepidemiczne prowadzone są na terenie powiatu dąbrowskiego, gdzie są oczyszczane i dezynfekowane studnie, a zalane tereny są opryskiwane środkami owadobójczymi. Według dotychczasowych ustaleń Inspekcji Sanitarnej na terenie powiatu dąbrowskiego należy opryskać około 13 000 ha zalanych terenów, w tym:
- w Gminie Szczucin — ok. 3000 ha,
- w Gminie Dąbrowa Tarnowska — ok. 3500 ha,
- w Gminie Olesno — ok. 3500 ha,
- w Gminie Radgoszcz — ok. 3000 ha.

Pomoc społeczna

Wojewoda otrzymał z rezerwy celowej budżetu państwa ponad 4,6 mln złotych, które przekazane zostały samorządom. Jest to pomoc dla ponad 2,4 tys. rodzin.
Maksymalna wysokość zasiłku wynosi 6 tys. złotych i można go przeznaczyć na leki, odzież, żywność i podstawowe sprzęty gospodarstwa domowego. Najbardziej poszkodowani otrzymali pieniądze w ramach zaliczek już 3 lipca - wojewoda przekazał 1,6 mln złotych ze swojego budżetu dla gmin: Dąbrowa Tarnowska, Szczucin, Radgoszcz, Łabowa i Raciechowice. W sumie dotychczasowa pomoc wyniosła 4,6 mln złotych, ale jeszcze czekamy na zgłoszenia z gmin.
Dzieci z terenów najbardziej poszkodowanych są sukcesywnie wysyłane na kolonie i obozy wypoczynkowe organizowane przez harcerzy oraz inne organizacje społeczne. Nabór dzieci na kolonie oraz dobór kadry wychowawczej koordynuje Kuratorium Oświaty w Krakowie. Transport dzieci z miejsca zamieszkania do miejsca wyjazdu na kolonię zapewniają samorządy gmin. Koszty przejazdu autokarami na miejsce wypoczynku oraz koszty ubezpieczenia pokrywa Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Pobyt dzieci na koloniach (m.in. wyżywienie, nocleg, wycieczki) finansuje Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej dzieci, które wyjadą na kolonie pochodzi z powiatu dąbrowskiego z gmin Szczucin i Radgoszcz.

Z możliwości letniego wypoczynku skorzysta 451 dzieci głównie z następujących powiatów (gmin): dąbrowskiego (gminy: Radgoszcz, Mędrzechów, Dąbrowa Tarnowska, Olesno, Szczucin, Borzęcin), tarnowskiego (gminy: Pleśna, Tarnów, Ryglice, Skrzyszów), nowosądeckiego (gminy: Podegrodzie, Stary Sącz, Uście Gorlickie).
Wojewoda Małopolski zaapelował do firm z Małopolski o przekazanie dzieciom z terenów poszkodowanych przez powódź m.in. żywności i ubrań. Na apel wojewody odpowiedziały już Grupa Maspex Wadowice, Restauracja Pod Aniołami z Krakowa, Zakłady Przemysłu Cukierniczego SKAWA S.A. z Wadowic oraz Chiquita Poland sp. z o.o. Telekomunikacja Polska S.A. przekazała natomiast 450 kart telefonicznych, aby dzieci mogły dzwonić z kolonii do swoich rodzin.

Straty w rolnictwie

38 gmin zgłosiło straty w uprawach w prawie 5,5 tys. gospodarstw - w sumie ponad 19 tys. ha.
Rolnicy, którym klęska zniszczyła uprawy nie stracą dopłat bezpośrednich, które zostały wypłacone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Rolnicy mogą również starać się o umorzenie podatku - o tym decyduje ich gmina. Kolejną formą pomocy są kredyty preferencyjne. Właściciele gospodarstw, które ucierpiały z powodu podtopień w ciągu 10 dni powinni zgłosić się z wnioskiem do swojej gminy, która w ciągu kolejnych 10 dni przekazuje zbiorcze informacje do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pomoc obejmuje zniszczone uprawy rolne, straty w inwentarzu oraz uszkodzenia budynków gospodarczych.
Straty są następnie szacowane przez komisje powoływane przez wojewodę małopolskiego, który zwraca się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi o uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej.

Rolnicy z 5 gmin otrzymali też paszę dla zwierząt. Paszę z Małopolskiej Izby Rolniczej oraz od prywatnego producenta otrzymali hodowcy z: Radgoszczy, Ciężkowic, Borzęcina, Kościeliska i Szczucina.

Straty w infrastrukturze

145 samorządów oszacowało straty na prawie 560 mln złotych. Trwa weryfikacja tych szacunków przez komisje powołane przez wojewodę małopolskiego (zweryfikowano szacunki 34 samorządów na kwotę prawie 90 mln złotych).
130 gmin oszacowało straty na prawie 313 mln zł. 14 powiatów oszacowało straty na ponad 160 mln zł. Samorząd Województwa Małopolskiego oszacował straty na ponad 84 mln złotych.
Jerzy Miller zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych i administracji o objęcie 150 małopolskich gmin ustawą o szczególnych warunkach odbudowy, remontów i rozbiórek. Dzięki temu wszystkie procedury i formalności związane z odbudową dróg, mostów i budynków komunalnych będą skrócone do minimum. Remonty obiektów o kubaturze do 1 tys. m. sześć. nie będą wymagały żadnych formalności (w normalnym trybie obowiązuje zgłoszenie), a odbudowa obiektów o kubaturze do 1 tys. m. sześć. może się odbywać na podstawie zgłoszenia (nie jest potrzebne pozwolenie).