Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-02-10 15:04:09 przez system

Podzielono środki na likwidację klęsk żywiołowych

Minister Stanisław Huskowski oraz wojewoda małopolski Jerzy Miller wręczyli 10 lutego przedstawicielom jednostek samorządu lokalnego promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Jednostki samorządu terytorialnego województwa małopolskiego w ramach podziału środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi, otrzymały promesy ogółem na kwotę 113 995 776,00 zł:

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tytułu powodzi

Kwota otrzymanych promes to 83 582 076,00 zł w tym:
- gminy: 67 192 076,00 zł
- powiaty: 16 390 000,00 zł.

Promesy otrzymało 121 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 108 gmin i 13 powiatów na realizację łącznie 429 zadań:
- gminy: 390 zadań (remont lub odbudowa dróg, mostów, przepustów, kładek, ujęć wody pitnej),
- powiaty: 39 zadań (remont lub odbudowa dróg, mostów i przepustów).

Na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi:

Kwota otrzymanych promes to 30 413 700,00 zł, w tym:
- gminy: 17 628 200,00 zł
- powiaty: 2 285 500,00 zł
- samorząd województwa małopolskiego: 10 500 000,00 zł

Promesy otrzymało 20 jednostek samorządu terytorialnego, w tym:
- 17 gmin
- 2 powiaty
oraz samorząd województwa.

W ramach promes realizowanych będzie 29 zadań:
- gminy: 9 dokumentacji geologiczno-inżynierskich; 2 projekty budowlane;
11 właściwych roboty stabilizujące; 2 wykupy gruntów
- powiaty: 1 projekt budowlany; 1 właściwe roboty stabilizujące
- samorząd województwa: 3 właściwe roboty stabilizujące.

Powiat na zabezpieczenie i stabilizację osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej Muchówka - Porąbka Iwkowska w Rajbrocie otrzymał 224 000 zł

Na likwidację szkód powodziowych w infrastrukturze drogowej przyznano:
gminie Bochnia - 850 000 zł
gminie Łapanów - 350 000 zl
powiatowi bocheńskiemu - 900 000 zł.