Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-05-18 01:21:29 przez system

Polonizują leopardy

<html />

Prezentacja wyrobów i rozwiązań w zakresie zdalnie sterowanych systemów uzbrojenia, broni maszynowej, wsparcia i precyzyjnego rażenia. Taki był cel obecności wyrobów Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A. na ekspozycji towarzyszącej posiedzeniu Komitetu Sterującego Leoben.

Stało się to możliwe, ponieważ organizatorzy spotkania przedstawicieli resortów obrony wszystkich państw eksploatujących czołgi Leopard przewidzieli czas na prezentację kierunków rozwoju polskiego przemysłu obronnego.

Zakłady Mechaniczne są członkiem konsorcjum, które ma przystosować do wymogów Sił Zbrojnych czołgi leopard2A4 , znajdujące się na wyposażeniu polskiej armii. Do zadań tarnowskiego przedsiębiorstwa należeć będzie udział w opracowaniu i wykonaniu prototypu zmodernizowanego czołgu. Po zaakceptowaniu zaproponowanego pakietu modernizacyjnego w Tarnowie ma być prowadzona seryjna produkcja i serwisowanie wieżowych karabinów maszynowych (UKM2000CL) i Zdalnie Sterowanych Modułów Uzbrojenia (ZSMU) oraz ręcznych granatników powtarzalnych (RGP-40), które mają stanowić dodatkowe uzbrojenie załóg czołgów.

Tarnowskie produkty pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo, ponieważ zdalnie sterowany moduł uzbrojenia umożliwia prowadzenie ognia z wnętrza wozu. 40 mm ręczny granatnik powtarzalny RGP-40 zwiększy możliwości operacyjno-obronne załogi czołgu w przypadku uszkodzenia wozu bojowego, pozwala on bowiem na wykonywanie zadań ogniowych na odległość do 600 m. Niemiecki karabin MG3 zastąpi UKM-2000C, znajdujący się dotychczas na wyposażeniu wież KTO rosomak, co uprości system logistycznego zabezpieczenia wojska.

Na początku XXI wieku polska armia otrzymała 128 leopardów 2A4 z nadwyżek sprzętowych Bundeswehry. Strona polska sfinansowała koszty doprowadzenia czołgów do używalności. Czołgi zostały wyprodukowane pod koniec lat 80-tych XX wieku. Założono, że ich modernizacja ma zostać dokonana przy maksymalnym udziale polskich firm, dlatego proces ten jest nazywany "polonizacją". Liderem powstałego dla realizacji tego przedsięwzięcia konsorcjum są Zakłady Mechaniczne BUMAR – Łabędy SA, a jego skład uzupełniają Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM S.A. z Gliwic oraz Bumar sp. z o. o i Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A.

Firmy te mają opracować, wdrożyć do produkcji i dostarczyć Ministerstwu Obrony Narodowej pakiet modernizacyjny w ścisłej współpracy z partnerem strategicznym – firmą Krauss-Maffei Wegmann. 46. spotkanie Komitetu Sterującego Leoben w krakowskim hotelu Novotel współorganizowały Departament Polityki Zbrojeniowej MON i Dowództwo Wojsk Lądowych.