Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-02-13 12:32:13 przez system

Polska pięknieje - wiedza czyni cuda

W konferencji ?Święte i dostępne, czyli jak otworzyć zabytki sakralne na turystę?, ostatniej z cyklu "Polska pięknieje - wiedza czyni cuda, czyli jak stworzyć i wypromować dobre projekty turystyczne?, uczestniczyli przedstawiciele duchowieństwa, samorządów, organizacji turystycznych i przedsiębiorców województw: małopolskiego i świętokrzyskiego.

Województwo Małopolskie reprezentowali Marszałek Marek Nawara i Wicemarszałek Leszek Zegzda. Małopolska jest regionem o wielkim potencjale. — Mamy pierwsze miejsce w Polsce pod względem ilości obiektów wpisanych na Listę światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego UNESCO (8 miejsc na 16 w Polsce), pod względem ilości parków narodowych (6) i ilości skategoryzowanych obiektów hotelarskich (375), a drugie pod względem ilości miejscowości uzdrowiskowych (9) — podkreślał Marszałek Nawara. Wśród 917 obiektów sakralnych w Małopolsce wpisanych do rejestru zabytków, 5 obiektów jest wpisanych na listę UNESCO, a 189 znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej. W małopolskich obiektach sakralnych organizowane są Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (10 edycji, 46 udostępnionych obiektów sakralnych) oraz inne wydarzenia kulturalne w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury Mecenat Małopolski (ok. 60 projektów rocznie).

Podczas konferencji zostali zaprezentowani laureaci pierwszej edycji konkursu "Polska pięknieje -
7 cudow unijnych funduszy". W kategorii "Obiekt turystyczny/gastronomiczny" zwyciężył projekt "Utworzenie Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema w Krakowie w ramach projektu Nowa Huta — Nowa Szansa".

Przedstawione zostały również projekty z działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - turystyczne wizytówki województwa małopolskiego i świętokrzyskiego: Śladem europejskiej tożsamości Krakowa: szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego, Szlak nowej przygody w zabytkowej Kopalni Soli Wieliczka oraz Świętokrzyski szlak archeologiczny.

"Promocja regionu, marketing turystyki - jak skutecznie budować turystyczny wizerunek województw" to temat debaty z udziałem przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich Województw Małopolskiego i Świętokrzyskiego i Urzędu Miasta Krakowa.

Uczestnicy wzięli również udział w dwóch warsztatach: "Fundusze europejskie na turystykę i rewitalizację w województwie małopolskim i świętokrzyskim — dobre praktyki, wnioski z pierwszych naborów" oraz "Kościoły, klasztory, kalwarie — dobre praktyki turystycznego wykorzystania".

Konferencja została zorganizowana przez: Smartlink, Fundację Pascal i Województwo Małopolskie.


Projet "Polska pięknieje - wiedza czyni cuda, czyli jak stworzyć i wypromować dobre projekty turystyczne"

Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, w ramach konkursu dotacji zorganizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Projekt obejmuje:
- przewodnik turystyczny "Polska Pięknieje" — którzy przedstawia 45 atrakcji z różnych części Polski, wszystkie zostały dofinansowane z funduszy europejskich
- serwis internetowy - www.polskapieknieje.pascal.pl: multimedialna wersja przewodnika "Polska pięknieje", porady on-line ekspertów i artykuły specjalistów na temat możliwości dofinansowania z funduszy europejskich i promocji projektów

Żródło: www.malopolskie.pl