Kategoria: Region
Opublikowano: 2010-01-05 05:16:57 przez system

Pomoc dla bezdomnych

Darmowy nocleg oraz posiłek, a także bezpłatną pomoc medyczną mogą otrzymać osoby bezdomne, ubogie i starsze. W Małopolsce przygotowanych jest 1400 miejsc w noclegowniach i schroniskach. Kuchnie i jadłodajnie zapewniają 6300 gorących posiłków każdego dnia.

W Małopolsce działa 15 noclegowni (506 miejsc) oraz 26 schronisk (913 miejsc). Wiele z nich oferuje również pomoc psychologiczną oraz prawną. Osoby bezdomne i ubogie mogą otrzymać gorący posiłek w 47 jadłodajniach każdego dnia.

W Małopolsce działa również 10 łaźni oraz 16 punktów medycznych dla osób ubogich i bezdomnych. W niektórych z nich można otrzymać bezpłatne leki.

Ponadto osoby potrzebujące w czasie zimy uzyskają wsparcie w powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej oraz ośrodkach interwencji kryzysowej. Bezdomni, którzy potrzebują pomocy, powinni zgłaszać się do miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej. Mieszkańcy Małopolski, którzy zauważą osoby potrzebujące powinni poinformować Straż Miejską lub policję, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Szczegółowy wykaz miejsc, w których bezdomni i ubodzy mogą uzyskać pomoc znajduje się na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.malopolska.uw.gov.pl w zakładce "Sprawy społeczne".

W 2009 roku wojewoda małopolski przekazał 530 tys. złotych na pomoc osobom bezdomnym. W najbliższym czasie wojewoda ogłosi kolejny konkurs adresowany do organizacji pozarządowych, które prowadzą schroniska, jadłodajnie i noclegownie oraz pomagają osobom bezdomnym. Konkurs skierowany będzie również do tych instytucji, które prowadzą punkty pomocy m.in. medycznej i sanitarnej.