Kategoria: Region
Opublikowano: 2010-01-18 03:58:27 przez system

Pomoc dla mieszkańców pozbawionych prądu

W tym momencie ponad 28 tysięcy domów w Małopolsce nie ma prądu. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego pod nadzorem wojewody małopolskiego cały czas monitoruje sytuację w Małopolsce i udziela pomocy samorządom w usuwaniu skutków awarii sieci energetycznej.

Stanisław Kracik zaoferował dyrekcji Zakładu Energetycznego w Krakowie wszelką pomoc. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego kieruje ekipy Straży Pożarnej w miejsca, gdzie konieczne jest usuwanie połamanych gałęzi i zwalonych drzew przy użyciu specjalistycznego sprzętu.

Wojewoda jest w stałym kontakcie z powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego, którym pomoc - jeśli zachodzi taka potrzeba, jest udzielana na bieżąco. Większość małopolskich samorządów dysponuje agregatami prądotwórczymi przekazanymi w ciągu minionych kilku lat przez wojewodę. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego dysponuje również agregatami, które może przekazać na prośbę samorządów. Jeśli niezbędne są agregaty o większej mocy niż te, którymi dysponuje wojewoda, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wskazuje, gdzie można taki sprzęt wypożyczyć.

Wojewoda zwrócił się również do komendanta wojewódzkiego policji o zwiększenie patroli w rejonach dotkniętych brakiem prądu w sytuacji, gdyby była taka potrzeba.
Wojewoda nadzoruje awaryjne zaopatrzenie w energię elektryczną ujęć wody pitnej i szpitali. Obecnie woda jest dowożona beczkowozami w Skale (pow. krakowski).