Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-07-08 05:32:34 przez system

Pomoc dla szkół

O dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych m.in. piłek, materacy, torów przeszkód na wyposażenie placów zabaw i świetlic, mogą starać się szkoły podstawowe i ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia w ramach programu rządowego ?Radosna szkoła?. Program adresowany jest głównie do tych szkół, które już we wrześniu przyjmą uczniów sześcioletnich.

W ramach programu szkoły mogą starać się o wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw wewnątrz szkoły (np. do świetlic) oraz na wyposażenie uczniowskiego placu zabaw.

Miejsca zabawy (świetlice), zgodnie z założeniami programu, powinny być wyposażone w pomoce dydaktyczne, dzięki którym uczniowie będą mogli brać udział w zajęciach ruchowych np. w piłki, materace, tory przeszkód i klocki. Wyposażenie świetlic powinno również spełniać funkcję edukacyjną, umożliwiającą uczniom rozwijanie własnych zainteresowań. Ta część projektu będzie w 100 procentach finansowana z budżetu państwa. Każda szkoła, w zależności od liczby uczniów w klasach 1-3 może otrzymać pomoc w wysokości 6 tys. zł. (do 69 uczniów) lub 12 tys. zł. (od 70 uczniów).

Budowa lub modernizacja placów zabaw będzie natomiast w połowie dofinansowywana z budżetu państwa, a w połowie przez samorządy. Place powinny być przystosowane do prowadzenia różnych zajęć ruchowych z najmłodszymi uczniami oraz wyposażone w drabinki, zjeżdżalnie, ścianki wspinaczkowe oraz huśtawki. W tym przypadku pomoc z budżetu państwa, w zależności od liczby uczniów w klasach 1-3, wyniesie ponad 63 tys. zł. (do 69 uczniów) lub ponad 115 tys. zł. (od 70 uczniów).

Szkoły, które chcą starać się o dofinansowanie w ramach programu "Radosna szkoła" muszą indywidualnie określić swoje potrzeby w zakresie pomocy dydaktycznych. Wnioski o przyznanie dofinansowania dyrektorzy szkół mogą składać do 20 lipca w urzędzie gminy. Następnie, do 3 sierpnia urzędy gmin mają czas na przesłanie wniosków do wojewody. Wnioski można przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Basztowej 22 w Krakowie (parter, pok. 24).

Wnioski ocenią komisje działające przy wojewodzie. Pierwszeństwo w przyznaniu dofinansowania otrzymają placówki, które jako pierwsze, już we wrześniu przyjmą sześciolatków do szkół.
Rządowy program "Radosna szkoła" realizowany będzie w latach 2009-2014. Celem programu jest zapewnienie najmłodszym uczniom warunków do aktywności ruchowej w szkołach. Koszt całego programu wyniesie prawie 2,5 mld. zł., z czego ponad 1,2 mld. zł. pochodzić będzie z budżetu państwa, a ponad 1,1 mld. zł. z budżetu gmin.

Dla wszystkich województw w 2009 roku na realizację programu rząd planuje przeznaczyć 40 mln. zł., w 2010 roku - 150 mln. zł., w 2011 - 150 mln. zł., w 2012 roku - 488 mln. zł., w 2013 roku — 234 mln. zł., a w 2014 roku - 216 mln. zł.

Więcej informacji dotyczących programu znajduje się na stronie <http://www.men.gov.pl/>.