Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-09-24 18:40:45 przez system

Ponad 250 mln na walkę z klęskami żywiołowymi

Prawie 268 milionów złotych przyznano w tym roku Małopolsce na usuwanie skutków powodzi, osuwisk i innych klęsk żywiołowych, które nawiedziły nasz region w tym roku i w latach poprzednich.

Do tej pory udało się już m.in.: odbudować lub wyremontować ok. 461 km dróg, 19 mostów i 19 przepustów, szkoły, ośrodki zdrowia czy sieć kanalizacyjną. Prace cały czas trwają – gminy mają czas do końca roku na ich zakończenie.

Pieniądze na odbudowę po klęskach żywiołowych pochodzą z trzech źródeł: rezerwy celowej budżetu państwa, Funduszu Solidarności Unii Europejskiej oraz projektu „Osłona przeciwosuwiskowa”.

W roku 2012 małopolskie samorządy uzyskały promesy na kwotę 221 mln 576 tys. zł.
Do tej pory zakończono 551 zadań ,wypłacono samorządom prawie 69 mln. zł.

Udało się wyremontować lub odbudować m.in.:
- 387,773 km dróg, w tym 334,672 km gminnych i 53,101 km powiatowych,
- 17 mostów, w tym 16 gminnych i 1 powiatowy,
- 18 przepustów, w tym 17 gminnych i 1 powiatowy,
- 2 kładki,
- 0,760 km sieci kanalizacji sanitarnej, 1,160 km sieci kanalizacji deszczowej,
- 2 obiekty sieci wodociągowej.

30 mln 326 tys. zł Małopolska otrzymała w tym roku z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Środki te trafiły do 12 samorządów (5 gmin i 7 powiatów), które zrealizowały 52 zadania (25 gminy i 27 powiaty).

Dzięki pieniądzom unijnym wyremontowano lub odbudowano m.in.:
- 73,637 km dróg, w tym 22,445 km gminnych i 51,192 km powiatowych,
- 2 mosty powiatowe,
- 1 przepust.

W ramach projektu „Osłona przeciwosuwiskowa” przyznano Małopolsce promesy na ponad 16,5 mln zł na realizację 41 zadań dla 19 samorządów (11 gmin, 7 powiatów oraz samorządu województwa małopolskiego).
Prace przy pozostałych odbudowach i remontach dobiegają końca. Na zakończenie wszystkich prac samorządy mają czas do końca roku.