Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-09-17 03:55:32 przez system

Ponad 71,5 miliona na "schetynówki".

Ponad 71,5 miliona otrzymało w tym roku województwo małopolskie na inwestycje drogowe w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. To o ponad 9 milionów więcej niż w roku poprzednim. Weszły w życie nowe kryteria podziału środków na "schetynówki".

W 2008 roku na drogi lokalne rząd przeznaczył po 62,5 mln zł. dla każdego z 16 województw. W tym roku kwota ta uległa zmianie, ponieważ przy podziale środków uwzględniono przede wszystkim powierzchnię, liczbę ludności oraz łączną długość dróg gminnych i powiatowych, znajdujących się na terenie poszczególnych województw. Najwyższą kwotę dofinansowania otrzymało województwo mazowieckie — ponad 92 mln zł. Małopolska z kwotą 71,5 mln zł. znalazła się na czwartym miejscu. Kwoty te dzielone będą po równo (po 50%) na drogi gminne i powiatowe. Wojewoda, tylko w uzasadnionych przypadkach, może zmienić te proporcje, nie przekraczając 5% kwoty dotacji.

Inaczej, w porównaniu z zeszłym rokiem, punktowane będą także wnioski o dotacje pod względem merytorycznym. Największą liczbę punktów (15 pkt), można będzie uzyskać za te inwestycje, które będą wpływać na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do 10 punktów mogą otrzymać projekty istotne dla całości układu komunikacyjnego Małopolski, np. w przypadku gmin - inwestycje dotyczące dróg dojazdowych do dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Preferowane będą również wspólne wnioski kilku samorządów (5 pkt). W ubiegłym roku punktacja była jednakowa dla każdego z tych kryteriów (10 pkt).
Nadal dofinansowanie może otrzymać jeden projekt gminny i dwa projekty powiatowe. Sprecyzowana została natomiast liczba projektów, składanych przez miasta na prawach powiatu (dofinansowanie mogą otrzymać dwa wnioski).

Do 30 września trwa nabór wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje drogowe planowane na przyszły rok. Wnioski można składać w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22 w pokoju 22 (parter) w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 9-17, wtorek- piątek 7:30-15:30). Informacje dotyczące programu można uzyskać pod numerami telefonów Wydziału Infrastruktury: (012) 39 21 665 lub (012) 39 21 662. Pytania można zadawać również drogą mailową. Małopolski Urząd Wojewódzki uruchomił w tym celu skrzynkę pod adresem: drogi@malopolska.uw.gov.pl
O przyznaniu dofinansowania na terenie województwa małopolskiego decydować będzie komisja, która oceni wnioski pod względem formalnym i merytorycznym.
Formularz wniosku o dofinansowanie, instrukcja wypełniania wniosku oraz karta informacyjna dostępne są na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.malopolska.uw.gov.pl