Kategoria: Region
Opublikowano: 2017-12-13 11:16:37 przez system

Pośród 20 najlepszych Bochnia w tyle

Ranking Gmin Małopolski 2017

Podczas piątkowej Gali rozdania nagród dla najbardziej wyróżniających się gmin Małopolski, który miał miejsce w Niepołomicach, burmistrz miasta Stefan Kolawiński odebrał wyróżnienie dla naszego Miasta za zajęcie 16 miejsca.Ranking Gmin Małopolski realizowany jest od 2010 roku. W jego ramach ocenie poddawane są wszystkie małopolskie gminy z wyłączeniem miast na prawach powiatu (tj. Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa). Komisja przyznaje punkty w oparciu o 11 wskaźników na podstawie których wyłaniani są liderzy globalni oraz powiatowi. W odpowiedzi na postulaty samorządowców oraz ekspertów, w tym roku organizatorzy dokonali uzupełnienia i aktualizacji zestawu wskaźników, w oparciu o które tworzony jest Ranking. W tej edycji lista wskaźników, służących do obliczenia syntetycznego wskaźnika rankingowego, obejmowała:

 1. Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca (od 2014 r.)
 2. Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca (od 2014 r.)
 3. Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin (od 2014 r.)
 4. Wydatki bieżące budżetów gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca
 5. Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca (od 2014 r.)
 6. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności
 7. Wyniki egzaminu gimnazjalnego – średni wynik w procentach
 8. Odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-6 lat
 9. Saldo migracji na 1000 ludności
 10. Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca
 11. Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach ogółem gminy

Kryteria finansowe, obejmujące dochody własne, wydatki inwestycyjne gmin, ich zadłużenie oraz pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej analizowano na przestrzeni trzech ostatnich lat. Daje to pełniejszy obraz, korygujący jednocześnie jednoroczne wahnięcia.

Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Mamy nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu.


RANKING GMIN 2017 PIERWSZA 20-KA

Gmina:

 1. Wielka Wieś – powiat krakowski

 2. Niepołomice – powiat wielicki

 3. Zakopane – powiat tatrzański

 4. Wieliczka – powiat wielicki

 5. Zielonki – powiat krakowski

 6. Michałowice – powiat krakowski

 7. Zabierzów – powiat krakowski

 8. Limanowa – powiat limanowski

 9. Myślenice – powiat myślenicki

 10. Skawina – powiat krakowski

 11. Chełmiec – powiat nowosądecki

12 . Oświęcim – powiat oświęcimski

 1. Sucha Beskidzka – powiat suski

 2. Zator – powiat oświęcimski

 3. Świątniki Górne – powiat krakowski

16. Bochnia – powiat bocheński

 1. Wadowice – powiat wadowicki

 2. Pałecznica – powiat proszowicki

 3. Dobczyce – powiat myślenicki

 4. Nowy Targ – powiat nowotarski


Oprócz zajęcia 16-tego miejsca w rankingu wojewódzkim, Bochnia zajęła pierwsze miejsce w rankingu spośród 8 gmin w powiecie bocheńskim. Galę swoim występem uświetnili uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bochni z Sekcji Smyczkowej.


Pełne wyniki rankingu, metodologię i regulamin można znaleźć na stronie:

<http://beta.mistia.org.pl/ranking>