Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-07-21 19:59:27 przez system

Powiat wielicki: uratowani przed bezdomnością

Udało się pomóc mieszkającej w tragicznych warunkach rodzinie z Grajowa. Dotychczasowy dom trzypokoleniowej rodziny to nadająca się do rozbiórki chatka bez kanalizacji i ogrzewania. Dzięki pomocy udzielonej przez Fundację Habitat for Humanity Poland we współpracy z Komitetem Organizacyjnym Światowych Dni Młodzieży, 22 lipca rodzina wprowadzi się do nowego domu i będzie mogła rozpocząć życie w godnych warunkach.

Oddalony od Krakowa o niecałe 30 km Grajów, dwuizbowa chatka bez ogrzewania i kanalizacji, dostęp do wody w pobliskiej studni – w takich warunkach mieszka trzypokoleniowa rodzina pani Józefy z Grajowa. Mimo ciężkiej sytuacji finansowej rodzina pani Józefy starała się własnymi siłami wybudować nowy dom, jednak w trakcie budowy rodzinie zabrakło funduszy i nie byli w stanie jej zakończyć. Sytuacja stała się jeszcze trudniejsza, kiedy inspektor nadzoru budowlanego stwierdził, że chatka, w której mieszka rodzina grozi zawaleniem i nakazał jej opuszczenie do końca czerwca 2016 roku. Przez moment stali w obliczu bezdomności.

„Celem Fundacji jest walka z ubóstwem mieszkaniowym i przeciwdziałanie bezdomności, a warunki, w jakich żyła ta rodzina były bardzo odległe od tego, co rozumiemy jako godne mieszkanie. Konieczność pomocy tym ludziom była oczywista. Wyścig z czasem udał się i 22 lipca rodzina odbierze nowy dom” – tłumaczy Anna Buczkowska, kierowniczka biura Fundacji Habitat for Humanity Poland w Gliwicach.

W pomoc rodzinie z Grajowa zaangażował się także Komitet Organizacyjny Światowych Dni Młodzieży. Wolontariusze, którzy przyjechali na ŚDM, mogą włączyć się w akcję wolontariacką w Grajowie przez 6 dni, między 18 a 23 lipca.

W obecności przedstawicieli władz miejskich Wieliczki oraz Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży w piątek 22 lipca o godzinie 12:00 rodzina Pani Józefy z Grajowa odbierze nowy dom.