Kategoria: Region
Opublikowano: 2010-03-01 07:40:25 przez system

Powódź nam nie grozi?

Poziom wód w małopolskich rzekach stabilizuje się. Stan ostrzegawczy w niedzielę 28 lutego był przekroczony jedynie w dwóch miejscach. W tej chwili nigdzie nie ma bezpośredniego zagrożenia powodziowego.

W związku z roztopami poziom wody przekroczył stan ostrzegawczy w dwóch miejscach: na Szreniawie w Biskupicach o 33 cm (był o 23 cm) i na Uszwicy (w Borzęcinie) o 17 cm (był o 45 cm).

Nigdzie nie jest przekroczony stan alarmowy, nigdzie nie jest ogłoszone pogotowie przeciwpowodziowe.

Pomimo podwyższonego poziomu wody nie ma obecnie w Małopolsce niebezpieczeństwa wystąpienia rzek z ich koryt. Nie powinno również dojść do dużych rozlewisk czy podtopień. Domy mieszkalne i gospodarstwa nie są zagrożone. Mogą pojawić się lokalne podtopienia w obniżeniach terenu.