Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-09-07 15:34:45 przez system

Powstanie Muzeum XX Czartoryskich

<html />

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski oraz książę Adam Karol Czartoryski - Fundator i Prezydent Rady Fundacji XX Czartoryskich podpisali w czwartek 6 września list intencyjny w sprawie utworzenia „Muzeum XX Czartoryskich w Krakowie".

Jak czytamy na stronie Ministerstwa sygnatariusze listu zobowiązali się, że będą dążyć do zawarcia umowy w sprawie utworzenia i współprowadzenia instytucji kultury- Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie wraz z Biblioteką Książąt Czartoryskich. Ma ona powstać do 1 stycznia 2013 r., zostanie wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a tym samym Minister będzie jej współorganizatorem. Umowa zostanie zawarta na 50 lat.

Istniejące obecnie w Krakowie Muzeum Książąt Czartoryskich, nie jest samodzielną instytucją kultury, ale oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie. W zajmowanym przez nie budynku trwa obecnie remont sfinansowany kwotą 4,1 mln € ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, z którego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazuje fundusze jako instytucja pośrednicząca.

„Muzeum Narodowemu w Krakowie należą się wyrazy szacunku i uznania za wieloletnią opiekę nad tak cenną kolekcją. Współpraca miedzy Muzeum Książąt Czartoryskich a Muzeum Narodowym będzie nadal trwała, ale będzie to współpraca na innych zasadach. Będą współpracowały dwie instytucje autonomiczne na zasadach uzgodnionych między dwiema dyrekcjami, a nie instytucje podporządkowane" -powiedział Minister Bogdan Zdrojewski podczas uroczystości.

Przypomnijmy, że w kolekcji Fundacji XX Czartoryskich znajduje się m.in. słynny obraz Dama z gronostajem Leonarda da Vinci. Na początku tego roku dzieło po kilkuletniej podróży wróciło do Krakowa, obecnie można je oglądać na Zamku Królewskim na Wawelu.