Kategoria: Region
Opublikowano: 2017-03-07 07:59:24 przez system

Prawie 120 mln zł na ochronę zabytków w Małopolsce

Już niebawem wiele z najcenniejszych małopolskich zabytków odzyska dawny blask dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zarząd województwa zdecydował, że wsparciem zostanie objętych 35 obiektów o szczególnych walorach kulturowych. Niestety, żaden z nich nie znajduje się na terenie naszego powiatu.

- Musimy dbać o nasze regionalne dziedzictwo kulturalne, aby mogły zachwycać się nim kolejne pokolenia Małopolan. Dlatego wspieramy ochronę zabytków na wiele sposobów. Poza środkami z budżetu województwa, o które mogą ubiegać się obiekty wpisane do rejestru zabytków, Małopolska dysponuje pokaźną kwotą zarezerwowaną w naszym regionalnym programie operacyjnym. W sumie na ochronę i rozwój dziedzictwa regionalnego planujemy przeznaczyć w najbliższych latach ponad 79 mln euro – mówi wicemarszałek Stanisław Sorys.

Na „duże” projekty…

Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, klasztor Sióstr Norbertanek w Imbramowicach, zamek w Suchej Beskidzkiej, Kopiec Kościuszki, Muzeum Okręgowe w Tarnowie oraz tamtejszy Park Strzelecki, a także Dwór Paderewskiego i Dom Pracy Twórczej w Kąśnej Dolnej – to tylko wybrane obiekty z Małopolski, które otrzymają dofinansowanie z RPO WM 2014-2020 w ramach zakończonego konkursu na ochronę i opiekę nad zabytkami. W sumie na realizację 18 projektów przeznaczono niemal 94 mln zł.

Dofinansowanie pochodzące z regionalnego programu operacyjnego pozwoli przeprowadzić niezbędne prace konserwatorskie i roboty budowlane zabezpieczające zabytki przed zniszczeniem. O wsparcie mogły ubiegać się też projekty zakładające działania związane z prezentacją zabytkowych kolekcji i zbiorów lub z rozwojem i udostępnieniem szlaków kulturowych, a także obejmujących niezbędne zabiegi restauratorskie prowadzone w otoczeniu obiektów zabytkowych.

O środki na modernizację obiektów, renowację zabytków oraz adaptację cennych nieruchomości mogły ubiegać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, uczelnie oraz przedsiębiorcy. Jednak wsparciem zostały objęte projekty „większej skali”, czyli te, w których wartość kosztów kwalifikowalnych (tzn. tych, które są możliwe do refundacji z funduszy unijnych) przekraczała 3 mln zł. Maksymalna wysokość dofinansowania, o jakie można było się ubiegać to 8 mln zł.

… i te trochę mniejsze

To niejedyny konkurs, w którym można było ubiegać się o środki na ochronę zabytków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Jednocześnie rozstrzygnięto nabór na projekty tzw. „mniejszej skali”. W tym przypadku można było starać się o dofinansowanie w wysokości od 500 tys. do 3 mln zł.

W sumie dofinansowanie otrzymało 17 projektów na łączną kwotę 23,7 mln zł. Niebawem prace remontowo-konserwatorskie rozpoczną się więc np. w Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec (na zdjęciu). To właśnie Zamek Lipowiec zostanie poddany renowacji. Podobnie jak Cmentarz Żydowski w Tarnowie oraz Dom Ludowy im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach. Dzięki wsparciu finansowemu z funduszy unijnych zabezpieczone zostaną też ruiny zamków w Ojcowie oraz Rytrze. W różnych częściach Małopolski restaurowane będą też zabytkowe parki: w Lipinkach, Nowym Sączu, Burzynie, Gorlicach i Bolesławiu.

Niestety, na żadnej liście nie znalazły się zabytki z powiatu bocheńskiego.