Kategoria: Region
Opublikowano: 2014-04-23 14:43:33 przez system

Prawie 2 mln zł na remonty zabytkowych kościołów

Ponad 1 mln 700 tys. zł otrzymały parafie diecezji tarnowskiej na remonty zabytkowych kościołów. Taka jest wysokość dotacji dla 32 projektów. Pieniądze pochodzą z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie.

To ostatnia tak wysoka kwota na prace konserwatorskie dla parafii diecezji tarnowskiej. Od początku roku pieniądze na ten cel przekazali: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, urzędy marszałkowskie w Krakowie i Rzeszowie, Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków w Krakowie i Przemyślu. Dotacje wynoszą w sumie ponad 7 mln zł.

„W tym roku mamy więcej pieniędzy na remonty zabytkowych świątyń. Sezon konserwatorski rozpocznie się tuż po świętach. Najwięcej remontów dotyczy drewnianych kościołów. W większości przypadków jest to też kontynuacja prac” - mówi ks. dr Piotr Drewniak, diecezjalny konserwator zabytków.

Pieniądze z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie trafią m.in. do parafii św. Mikołaja w Bochni oraz w Wojniczu, Męcinie, Pisarzowej, Skrzyszowie, Nowej Jastrząbce, Zawadzie, Tuchowie, Starym Sączu, Iwkowej, Szlachtowej, Tylmanowej i Limanowej.

Dotacje wynoszą od 6 tys. do 150 tys. zł. Dzięki pieniądzom zostaną przeprowadzone prace konserwatorskie m.in. kościołów, ołtarzy, witraży, rzeźb, polichromii, obrazów, ambon i portali gotyckich.

„Cieszę się, że rozpoczną się prace w drewnianym kościele w Powroźniku. Zostanie tam przeprowadzona konserwacja ikonostasu. Dofinansowanie wynosi 100 tys. zł. Bez wątpienia wpis na listę UNESCO przyczynił się do rozpoczęcia prac konserwatorskich” - dodaje ks. Drewniak.