Kategoria: Region
Opublikowano: 2014-08-14 21:29:19 przez system

Prawie 22 miliony dla Małopolski

Małopolskie samorządy otrzymają 21 640 000 zł na usuwanie zniszczeń w infrastrukturze komunalnej, które wystąpiły w 2014 roku i były skutkiem zdarzeń o znamionach klęski żywiołowej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznało promesy na środki z rezerwy celowej budżetu państwa.

Promesy te otrzymało łącznie 25 jednostek samorządu terytorialnego. Pieniądze zostaną przeznaczone na realizację 59 zadań – przede wszystkim na remonty i odbudowę dróg, mostów oraz przepustów. Wśród inwestycji są także remonty ujęć wody oraz budynków użyteczności publicznej.

W związku ze stratami, które wystąpiły w maju, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przyznało promesy na 15 240 000 zł. Środki otrzymają łącznie 24 jednostki samorządu terytorialnego. Zostaną one przeznaczone na sfinansowanie 56 zadań. 20 gminom przyznano kwotę 10 720 000,00 zł na realizację 46 zadań, 4 powiatom – 4 520 000,00 na realizację 10 zadań.

Z kolei, na usuwanie strat, które wystąpiły 6-8 sierpnia, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przyznało promesy 3 jednostkom samorządu terytorialnego. Jednostki te otrzymają 6 400 000 zł, w tym:
powiat limanowski – 160 000,00 zł,
powiat myślenicki – 2 800 000,00 zł,
marszałek województwa małopolskiego – 3 440 000,00 zł.

Straty w infrastrukturze komunalnej spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej zgłosiło 116 jednostek samorządowych. Do tej pory komisja wojewódzka zweryfikowała straty na terenie 72.

Z terenu Bocheńszczyzny pieniądze (280 000 zł) trafią do Trzciany na remont gminnego ujęcia wody w Kamionnej.