Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-09-02 06:12:40 przez system

Prawie 4 miliony dla małopolskich szkół

Prawie 4 mln zł dofinansowania z programu rządowego "Radosna szkoła" otrzymają małopolskie szkoły na budowę placów zabaw oraz na zakup pomocy dydaktycznych. Małopolska otrzymała najwyższą, po województwie mazowieckim, kwotę dofinansowania.

O tym, które szkoły w Małopolsce otrzymają dofinansowanie, decydują teraz komisje powołane przez wojewodę. Komisje, w skład których wchodzą m.in. przedstawiciele urzędu wojewódzkiego i kuratorium oświaty, cały czas pracują nad oceną wniosków o dofinansowanie dla małopolskich szkół. Mają na to czas do 11 września. Zgodnie z założeniami programu pierwszeństwo w przyznaniu środków otrzymają placówki, które, już we wrześniu przyjęły sześciolatków do szkół. Do 15 października wojewoda ma czas na przekazanie organom prowadzącym (głównie samorządom) środków finansowych dla szkół.

Te szkoły, które w tym roku nie otrzymają dofinansowania mogą się o nie strać w latach następnych. Program "Radosna szkoła" realizowany będzie do 2014. Koszt całego programu wyniesie prawie 2,5 mld. zł., z czego ponad 1,2 mld. zł. pochodzić będzie z budżetu państwa, a ponad 1,1 mld. zł. z budżetu gmin.

W ramach programu szkoły mogą tworzyć place zabaw lub kupić pomoce dydaktyczne (np. piłki, materace, tory przeszkód) do kącików zabaw w budynkach. Większość małopolskich placówek planuje zakup pomocy dydaktycznych, zdecydowanie mniej szkół chce budować place zabaw, a niektórzy dyrektorzy starają się o obydwie rzeczy.
Szkoły najpierw kierowały wnioski o dofinansowanie do swoich organów prowadzących (głównie samorządów), a te z kolei przesyłały zbiorcze aplikacje do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Od gmin, powiatów i osób fizycznych otrzymaliśmy w sumie 162 wnioski. Obejmowały one 763 szkoły podstawowe. To najwyższa, po województwie mazowieckim, liczba szkół. W sumie Małopolska starała się
o ponad 13,7 mln złotych. W 2009 roku na realizację programu rząd przeznaczył 40 mln zł. do podziału pomiędzy wszystkie województwa.

Przypomnijmy:
Celem rządowego programu "Radosna szkoła" jest zapewnienie najmłodszym uczniom warunków do aktywności ruchowej w szkołach.

W ramach programu o wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw wewnątrz szkoły (np. do świetlic) oraz na wyposażenie uczniowskiego placu zabaw mogą starać się szkoły podstawowe i ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia.

Miejsca zabawy, zgodnie z założeniami programu, powinny być wyposażone w pomoce dydaktyczne, dzięki którym uczniowie będą mogli brać udział w zajęciach ruchowych np. w piłki, materace, tory przeszkód i klocki. Wyposażenie świetlic powinno również spełniać funkcję edukacyjną, umożliwiającą uczniom rozwijanie własnych zainteresowań. Ta część projektu będzie w 100 procentach finansowana z budżetu państwa. Każda szkoła, w zależności od liczby uczniów w klasach 1-3 może otrzymać pomoc w wysokości 6 tys. zł. (do 69 uczniów) lub 12 tys. zł. (od 70 uczniów).

Budowa lub modernizacja placów zabaw będzie natomiast w połowie dofinansowywana z budżetu państwa, a w połowie przez samorządy. Place powinny być przystosowane do prowadzenia różnych zajęć ruchowych z najmłodszymi uczniami oraz wyposażone w drabinki, zjeżdżalnie, ścianki wspinaczkowe oraz huśtawki. W tym przypadku pomoc z budżetu państwa, w zależności od liczby uczniów w klasach 1-3, wyniesie ponad 63 tys. zł. (do 69 uczniów) lub ponad 115 tys. zł. (od 70 uczniów).

Więcej informacji dotyczących programu znajduje się na stronie <http://www.men.gov.pl/>.