Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-08-02 20:33:15 przez system

Prawie 47 mln zł dla instytucji kultury

Jeszcze w sierpniu ruszy konkurs, w którym będzie można się starać o dotację unijną na modernizację siedzib m.in. muzeów, domów kultury, teatrów czy bibliotek, a także na badania kultury ludowej czy wydarzenia, które promują wiedzę o rękodziele artystycznym. Do podziału jest prawie 47 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Nabór wniosków potrwa do końca września, rozstrzygniecie konkursu zaplanowano na styczeń 2017 r.

  • To ogromna szansa dla instytucji kultury na zmodernizowanie własnych budynków – pod warunkiem, że będzie to w realny sposób wzbogacało ich dotychczasową ofertę. Wśród wspieranych projektów będą też te, które zakładają wyposażenie danej instytucji w nowoczesne technologie – wylicza Leszek Zegzda z Zarządu Województwa Małopolskiego.

Już wiadomo, że na te działania (tzw. projekty typu A) będzie można się starać o dofinansowanie w wysokości do 55 proc. Dotacje będą też przyznawane na modernizację i cyfryzację kin, które działają przy lokalnych domach kultury.

Na unijne wsparcie mogą też liczyć projekty typu B, a więc wszystkie działania służące dokumentowaniu i popularyzowaniu tzw. dziedzictwa niematerialnego. Chodzi przede wszystkim o badania terenowe ludowej kultury, wywiady etnograficzne czy wszystkie inicjatywy, jakie służą promowaniu wiedzy o tradycyjnych rzemiosłach czy rękodziele – czyli m.in. wydawnictwa, warsztaty. Na te działania dotacja jest znacznie większa – bo można zdobyć nawet 75 proc. wartości projektu.

Zarówno w projektach typu A, jak i B, wnioski o wsparcie mogą składać: jednostki samorządu terytorialnego (ich związki i stowarzyszenia), jednostki organizacyjne JST (posiadające osobowość prawną), instytucje kultury, partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe), kościoły i związki wyznaniowe (oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych), osoby prawne i fizyczne (będące organami prowadzącymi szkoły i placówki), uczelnie, jednostki naukowe, administracja rządowa i parki narodowe.

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 29 sierpnia 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 30 września 2016 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).