Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-06-25 17:56:46 przez system

Prawie 70 milionów na odbudowę po powodzi

Prawie 70 mln złotych otrzymają małopolskie samorządy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Jerzy Miller, wojewoda małopolski, wręczył promesy przedstawicielom gmin, powiatów i województwa podczas poniedziałkowego (25 czerwca) spotkania w Brzesku.

Połowa tych środków, 34 mln 762 tys. pochodzi z oszczędności, które powstały po przetargach. W ramach tej transzy (I a), pieniądze otrzyma 95 samorządów: 81 gmin, 13 powiatów oraz samorząd województwa małopolskiego.

Na największe dofinansowanie liczyć mogą: Gromnik (920 tys.), Łukowica (918 tys.), Ryglice (804 tys.) oraz powiat dąbrowski (1,5 mln) i powiat nowosądecki (700 tys.).

W ramach drugiej transzy przekazanych będzie 35 milionów złotych 55 samorządom: 47 gminom i 8 powiatom. Najwięcej środków otrzymają: Łukowica (1,2 mln), Radgoszcz (1,8 mln), powiat dąbrowski (2 mln) oraz powiat nowosądecki (900 tys.).

Dzięki tym środkom samorządy będą mogły wyremontować drogi, mosty i inną infrastrukturę komunalną.

Środki na usuwanie skutków powodzi pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa. Samorządy otrzymają dotacje po wyłonieniu wykonawców inwestycji i podpisaniu umów z wojewodą małopolskim, dlatego samorządy powinny jak najszybciej przystąpić do procedur przetargowych. Samorządy muszą przeznaczyć otrzymane dofinansowanie na odbudowę tych obiektów, które zostały uwzględnione wcześniej w protokołach komisji wojewody ds. weryfikowania szacunków strat w infrastrukturze komunalnej.