Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-05-28 20:24:38 przez system

Prezydent bez absolutorium

Rada Miasta Tarnowa nie udzieliła absolutorium prezydentowi Tarnowa za wykonanie budżetu miasta w 2014 roku. Z wnioskiem o przyznanie absolutorium wystąpiła Komisja Rewizyjna.

Podczas dyskusji w punkcie dotyczącym podjęcia tej uchwały radny Jacek Łabno mówił o swoich wątpliwościach związanych z gospodarowaniem mieniem i nieruchomościami, gospodarką komunalną. Chodziło mu m.in o call-center mające powstać w budynku przy ul. Kochanowskiego 32 i spór z Izbą Rzemieślnicą, która wcześniej prowadziła tam szkołę - Zależy nam na outsorcingu i niepewnych miejscach pracy czy na silnym rzemiośle? - pytał. Do słów Jacka Łabno odniósł się szef klubu PO w Radzie Miejskiej, Bartłomiej Babuśka - Słuchając pańskich wypowiedzi ktoś może odnieść wrażenie, że nie jest pan radnym ze zbyt długim stażem. Jak absolutorium ma się do tego, czym się maluje ściany budynków, reklamy na autobusach czy refleksji na temat znaczenia rzemiosła w mieście?

Przeciwko przyznaniu absolutorium głosowało 16 radnych, a za 8.