Kategoria: Region
Opublikowano: 2020-05-25 17:16:02 przez Czas2012

Profesor Jerzy Lis nowym Rektorem AGH

Dotychczasowy Prorektor ds. Współpracy, prof. Jerzy Lis został wybrany nowym rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kadencję 2020-2024. Podczas głosowania, które odbyło się 25 maja, zdobył poparcie przedstawicieli uczelnianego kolegium elektorskiego. Drugim kandydatem na stanowisko rektora był prof. Marek Przybylski, dyrektor Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH.

Z powodu nadzwyczajnego funkcjonowania uczelni w czasie pandemii, wybory po raz pierwszy odbyły się zdalnie. Prof. Jerzy Lis zdobył w nich 162 głosy elektorów, z kolei prof. Przybylski uzyskał 35 głosów. Tym samym został 24. rektorem w historii uczelni. Kadencja nowego rektora rozpocznie się 1 września. Dotychczasowy rektor AGH, prof. Tadeusz Słomka, kieruje uczelnią już dwie kadencje, więc nie mógł ubiegać się o reelekcję.

Prof. Jerzy Lis z Akademią Górniczo-Hutniczą związany jest od roku 1973, kiedy rozpoczął studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na kierunku inżynieria materiałowa. W AGH pracuje od 1978 roku. Przez 10 lat kierował Katedrą Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych WIMiC AGH. Przez łącznie 4 kadencje pełnił funkcję prodziekana, a następnie dziekana swojego macierzystego wydziału. Przez trzy kadencje, w tym przez ostatnie 4 lata, był Prorektorem ds. Współpracy.

W swojej działalności badawczej prof. J. Lis specjalizuje się w inżynierii materiałowej oraz technologii chemicznej. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Prezydium Oddziału Krakowskiego PAN. Należy także do Polskiego Towarzystwa Ceramicznego i Polskiego Towarzystwa Mikroskopii Elektronowej. Za działalność w licznych naukowych towarzystwach zagranicznych otrzymał tytuł „Fellow of the European Ceramic Society” oraz prestiżową nagrodę „Bridge Building Award” od American Ceramic Society.

Prof. Jerzy Lis jest również przewodniczącym Rady Nadzorczej Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNO AGH oraz wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Krakowskiego Parku Technologicznego. W latach 2005-2011 był prezesem Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej w 2019 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Info: AGH