Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-02-02 15:56:48 przez system

Program 500+ w Tarnowie

W Polsce z programu Rodzina 500 Plus może skorzystać nawet 2,7 mln polskich rodzin, a świadczenie wychowawcze trafi do ponad 3,7 mln dzieci. Z budżetu państwa na realizację tego projektu w bieżącym roku zostanie przeznaczone ponad 17 mld zł. W Tarnowie jest ponad 11 tysięcy rodzin, które będą mogły ubiegać się o przyznanie tego świadczenia.

- Obecnie czekamy na przyjęcie ustawy przez Sejm, podpis prezydenta oraz akty wykonawcze. Środki na ten cel zostaną zapisane w budżecie wojewody, który zapewniał o tym podczas spotkania Konwentu Starostów, gdzie poruszono temat programu Rodzina 500+ – podkreśla Dorota Krakowska, zastępca prezydenta. W mieście jest przygotowana infrastruktura lokalowa. Aby otrzymać świadczenie wychowawcze, trzeba będzie złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, będzie można go złożyć także przez internet.

Zakłada się, że po wejściu w życie ustawy liczba składanych wniosków będzie największa, dlatego też przez pierwszych kilka miesięcy zostaną utworzone dodatkowe punkty przyjmowania dokumentów. Wniosek będzie można złożyć w budynkach urzędu miasta przy ul. Goldhammera, Nowej i Mickiewicza oraz we wszystkich siedzibach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dodatkowo, aby zapewnić obsługę tych stanowisk, konieczne będzie stworzenie nowych miejsc pracy.

Przypomnijmy, że zgodnie z projektem ustawy, świadczenie będzie przyznawane na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia bez względu na osiągany przez rodzinę dochód. Rodzice mogą starać się o świadczenie także na pierwsze dziecko, w takim przypadku musi być spełnione jednak kryterium dochodowe. O dokumenty dotyczące dochodu poproszą urzędnicy w gminach.

Resort rodziny zakłada, że świadczenie ma być wypłacane od kwietnia tego roku. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy, rodzice dostaną wyrównanie od 1 kwietnia. Wsparcie finansowe będzie przyznawane na 12 miesięcy, od 1 października do 30 września następnego roku. Ze względu na start programu w II kwartale tego roku okres ten będzie dłuższy i będzie trwał od dnia wejścia w życie ustawy do 30 września 2017 r.