Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-10-09 10:47:59 przez system

Prymas na Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich

Prymas Polski abp Wojciech Polak będzie przewodniczył Mszy św. na rozpoczęcie Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Tarnowie. Podczas uroczystości, Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej będzie dziękować za 20 lat istnienia. Z tej okazji do Tarnowa przyjadą także rodzice prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Uroczystości odbędą się w sobotę, 17 października, podczas Mszy św. sprawowanej w tarnowskiej katedrze o godz. 9.00. Na liturgii zgromadzą się nie tylko działacze Akcji Katolickiej, ale także innych organizacji katolickich. Po Mszy w Urzędzie Wojewódzkim przy. Al. Solidarności odbędzie się VIII Forum Ruchów i Stowarzyszeń. Hasłem Forum są słowa: „Abyście szli i owoc przynosili”.

Zaproszeni goście i prelegenci mówić będą o działalności Akcji Katolickiej na przestrzeni minionych dwudziestu lat. Jeden z wykładów wygłosi Prymas Polski abp Wojciech Polak. Ponadto, razem z przewodniczącym Ogólnopolskiej Rady Ruchów i Stowarzyszeń w Polsce o. Adamem Schulzem, uczestnicy będą zastanawiać się nad kondycją i rolą tych organizacji. Do Tarnowa przyjedzie także Halina Szydełko - prezes Akcji Katolickiej w Polsce.

Podczas Forum będą także prelekcje poświęcone rodzinie. O założeniach Poradni Zdrowego Rodzicielstwa opowie prof. Bogdan Chazan z Warszawy. Gośćmi będą także rodzice prezydenta RP, prof. Janina Milewska- Duda i prof. Jan Duda. Będą oni mówić o świadectwie chrześcijańskiej postawy troski o rodzinę. Tymczasem o rodzinie - pierwszym polu ewangelizacji dla ruchów i stowarzyszeń - opowiedzą Małgorzata i Zbigniew Trybułowie. Nie zabraknie też świadectw. O pomocy rodzinie opowiedzą przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Stowarzyszenia Ojców w Obronie Dzieci i Integralności Rodziny oraz Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar”.

- Będziemy również łączyć się duchowo z trwającym w Rzymie Synodem Biskupów, który jest poświęcony rodzinie - podkreśla ks. Jan Bartoszek, asystent kościelny Akcji Katolickiej.

W diecezji tarnowskiej istnieje 187 Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej, w których zrzeszonych jest około 4 tys. członków. Działacze AK angażują się w życie parafii, zabierają głos w ważnych sprawach publicznych, uczestniczą w kongresach, debatach a także w licznych pielgrzymach.

- Podczas Forum chcemy pogłębić nasze rozumienie chrześcijaństwa, Kościoła, Akcji Katolickiej. Bardzo się cieszymy, że nasze świętowanie będziemy przeżywać wraz z reprezentantami z innych ruchów i stowarzyszeń, którzy przyjadą z całej diecezji. Spodziewamy się ok. 600 osób. Mszy św. będzie przewodniczył Prymas Polski abp. Wojciech Polak, który z okazji naszego jubileuszu chce nam podarować relikwie naszego patrona - św. Wojciecha - dodaje ks. Bartoszek.

Materialnym wymiarem jubileuszu 20-lecia Akcji Katolickiej jest ufundowanie stacji Drogi Krzyżowej w Kazachstanie. Pracuje tam jeden z tarnowskich kapłanów, ks. Piotr Kluza, który obecnie buduje kościół. Na ten jubileuszowy dar składały się wszystkie Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej naszej diecezji.

Program VIII Diecezjalnego Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich oraz 20-lecie Reaktywowania Akcji Katolickiej W Diecezji Tarnowskiej
Tarnów, 17.10.2015 r.

Patronat Honorowy:
Kard. Stanisław Ryłko – Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Świeckich
Abp Wojciech Polak – Prymas Polski
Bp Andrzej Jeż – Pasterz Diecezji Tarnowskiej

9.00 – Msza św. w katedrze pod przewodnictwem Ks. Abp. Wojciecha Polaka – Prymasa Polski (Katedra Tarnowska)

Budynek Urzędu Wojewódzkiego, Al. Solidarności 5-9:
11.00 – Rozpoczęcie sesji wykładowej
- Słowo wstępne:
Ks. Bp Andrzej Jeż – Biskup Tarnowski
Ks. dr Jan Bartoszek – Asystent Kościelny AK Diecezji Tarnowskiej
Mecenas Halina Szydełko – Prezes Kiak w Polsce
11.30 – Święty Wojciech Patron Akcji Katolickiej w Polsce –Ks. Abp Wojciech Polak
11.50 – Działalność Akcji Katolickiej w okresie międzywojennym w Diecezji Tarnowskiej – Ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk, Prof. UPJPII (Tarnów)
12.10 – Działalność Akcji Katolickiej w Diecezji Tarnowskiej po reaktywacji – mgr Bożena Kwitowska – Prezes Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej
12.30 – Obecna kondycja Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich w Polsce – o. dr Adam Schulz SJ – Przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Ruchów i Stowarzyszeń (Warszawa)
13.00 – Przerwa obiadowa
13.45 – Rodzina – pierwsze pole ewangelizacji dla Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich – Małgorzata i Prof. Zbigniew Trybułowie (Kalisz)
14.15 – Świadectwo chrześcijańskiej postawy troski o rodzinę – Prof. Janina Milewska-Duda i Prof. Jan Duda (Kraków)
14.45 – Założenia Poradni Zdrowego Rodzicielstwa – Prof. Bogdan Chazan (Warszawa)
15.15 – Pomoc małżeństwom i rodzinom w ich rozwoju – świadectwa ruchów i stowarzyszeń:
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej
Stowarzyszenie Ojców w obronie dzieci i integralności rodziny
Wspólnota Trudnych Małżeństw Sychar