Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-07-02 11:15:15 przez system

Przedstawiciel regionu tarnowskiego w Małopolskiej Radzie pożytku Publicznego II kadencji

25 czerwca wicemarszałek Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda powołał Małopolską Radę Pożytku Publicznego II kadencji. Uroczyste wręczenie aktów powołania na członków nastąpiło w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie.

W składzie Rady znalazł się również przedstawiciel subregionu tarnowskiego (obejmującego powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski i tarnowski), Grzegorz Przybyło związany ze stowarzyszeniem "Porozumienie".
Małopolska Rada Pożytku Publicznego jest zespołem opiniodawczo — doradczym oraz pomocniczym samorządu województwa w zakresie realizacji zasady dialogu obywatelskiego, wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowania właściwej współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Spotkanie wyborcze kandydatów na członków MRPP miało miejsce 1 czerwca, w Małopolskim Ośrodku Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Tarnowie, działającym przy Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego, który stanowi merytoryczne zaplecze dla członka rady.
Grzegorz Przybyło z III sektorem związany jest od czterech lat, z wykształcenia jest politologiem, zawodowo związany z jednym z ogólnopolskich towarzystw finansowych.
Jak sam mówi: *"będąc członkiem jednej z największych organizacji w Polsce — "Studenckie Forum Business Centre Club" oraz takiej bardzo małej o zasięgu lokalnym, jakim jest "Porozumienie" posiadam pewien obraz rzeczywistych wyzwań, przed jakimi muszą stawać podmioty związane z III sektorem.
Uzupełnienie tej wiedzy jest również współpraca i kontakt z innymi stowarzyszeniami z naszego regionu od których otrzymał rekomendacje do pracy w radzie, a z którymi współpracuje od pewnego czasu, chciałbym tu wymienić m.in. Stowarzyszenie Kuźnica O/Tarnów, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Regionalnego i Wspólnot Lokalnych "Meritum", Borzęcińskie Stowarzyszenie Futsalu "GRYF", Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Opiekunów i Wolontariuszy "OSTOJA", Stowarzyszenie "Medycyna Polska".
W najbliższym czasie jak tylko to będzie możliwe będziemy chcieli wspólnie z Małopolskim Ośrodkiem Wsparcia Organizacji Pozarządowych, przeprowadzić spotkania robocze z organizacjami pozarządowymi z naszego subregionu, w celu zapoznania się ze specyfikacją problemów z którymi mają najczęściej do czynienia, bądź też przekazania uwag, informacji, wniosków dla osób reprezentujących stronę samorządową."
* Wstępne założone tematy na najbliższy okres pracy w Radzie to przede wszystkim debata nad zwiększeniem liczby zadań, które będą powierzane organizacjom pozarządowym, stworzenie systemów grantowych odpowiadających potrzebom społecznym w danym regionie, oraz prostszego systemu ich pozyskiwania i rozliczania.
Natomiast najbliższe posiedzenie MRPP poświęcone będzie tematom współpracy samorządów lokalnych z organizacjami pozarządowymi oraz budżetowi, jakie województwo przeznaczy w 2010 r. na realizacje działań związanych z działalnością prowadzoną przez organizacje pozarządowe.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych swoje uwagi oraz opinie mogą bezpośrednio kierować do członka Rady za pośrednictwem poczty elektronicznej: grzegorzpp@interia.eu. bądź do Małopolskiego Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych (MOWOP) w Tarnowie, mieszczącego się przy ul. Wałowej 2.
Przedstawicielem strony samorządowej w Radzie z naszego regionu jest starosta bocheński Jacek Pająk.