Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-09-16 15:04:55 przez system

Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży

Krakowscy radni zapoznali się z przygotowaniami do przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży. Specjalna sesja w tej sprawie odbyła się w środę, 16 września, z inicjatywy klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Już za rok do Krakowa i podkrakowskich Brzegów zjadą miliony pielgrzymów, by spotkać się z papieżem Franciszkiem podczas Światowych Dni Młodzieży. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 25 do 31 lipca 2016 roku.

Podczas specjalnej sesji Rady Miasta Krakowa, zwołanej z inicjatywy klubu Prawa i Sprawiedliwości, z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży zapoznali się radni. – To będzie wielkie wydarzenie o wymiarze duchowym, a zarazem potężne wyzwanie organizacyjne – mówił ks. Grzegorz Suchodolski, Sekretarz Generalny Komitetu Organizacyjnego ŚDM. Organizatorzy spodziewają się milionów pielgrzymów. – Ich liczba uzależniona jest od tego, czy papież podczas przyszłorocznego pobytu w naszym kraju zaplanuje otwarte spotkania w innych miastach. Jeśli nie – do Krakowa i Brzegów może przyjechać nawet do 3,5 mln gości – zaznaczył ks. Suchodolski.

Światowe Dni Młodzieży współorganizowane są przez Archidiecezję Krakowską, stronę rządową, Miasto Kraków i Województwo Małopolskie. – Bez wątpienia ŚDM to wydarzenie o wielkim potencjale promocyjnym dla naszego miasta – podkreślała Katarzyna Gądek, zastępca dyrektora Wydziału Turystyki i Promocji UMK. Miasto już realizuje i będzie realizować w najbliższych miesiącach kampanie informacyjne i promocyjne dotyczące ŚDM. Więcej będzie też wydawnictw promocyjnych o charakterze religijnym i nie tylko. – Liczymy, że wielu z pielgrzymów, poza udziałem w uroczystościach religijnych - będzie chciało zwiedzić Kraków i okolice. Dlatego przewidujemy zwiększenie nakładu planów i innych wydawnictw informacyjnych o naszym mieście – zapowiedziała Katarzyna Gądek.

W przyszłym roku w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży uruchomiona będzie też infolinia, gdzie przydatne informacje znajdą nie tylko pielgrzymi, ale też mieszkańcy Krakowa i turyści goszczący w naszym mieście. Planowane jest też uruchomienie systemu informacji multimedialnej z wykorzystaniem nośników elektronicznych usytuowanych w przestrzeni publicznej i środkach komunikacji miejskiej, zapewniającego geolokalizację treści. We współpracy z Komitetem Organizacyjnym przygotowana jest wielojęzyczna aplikacja mobilna.

W okresie trwania Światowych Dni Młodzieży dłużej działać będą punkty InfoKraków, a także wybrane krakowskie muzea. W innym niż zazwyczaj terminie, bo w dniach 26-29 lipca odbędzie się też projekt „Noc Cracovia Sacra”. Zmieni się nie tylko termin, ale i formuła przedsięwzięcia.

Ważnym elementem przygotowań do Światowych Dni Młodzieży będą kwestie bezpieczeństwa. – Przewidujemy zakup dodatkowego sprzętu i wyposażenia dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa, w tym radiowozów oraz pojazdów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych – wyliczał Bogdan Klimek, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK. Zmodernizowany zostanie też system monitoringu wizyjnego, a także zakupiony specjalistyczny system teleinformatyczny i nowe środki łączności.

Równie istotny element w ramach przygotowań do Światowych Dni Młodzieży to inwestycji i zakup nowych autobusów i tramwajów. – Część z zadań już jest realizowanych: trwa budowa fragmentu drogi do Brzegów, rozpoczął się remont ulic wokół krakowskich Błoń – wymieniał Marcin Korusiewicz, dyrektor ZIKIT. Spore zadania będą też realizowane w rejonie Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach. Chodzi nie tylko o rozbudowę układu komunikacyjnego, ale też realizację przystanku kolejowego w ramach SKA oraz kładki dla pieszych i rowerzystów nad torowiskiem.

Radni interesowali się też, kto będzie finansował poszczególne zadania, a także czy Miasto ubiega się o dodatkowe środki na ten cel. Warto pamiętać, że zarówno inwestycje, jak i zakupy sprzętu, czy nowego taboru nie są podyktowane wyłącznie organizacją Światowych Dni Młodzieży. To zadania planowane przez Miasto, które po zakończeniu spotkania młodzieży z Papieżem będą służyć mieszkańcom. Fakt, że Światowe Dni Młodzieży odbywają się w naszym regionie przyspiesza realizację poszczególnych projektów i stwarza szansę na dodatkowe dofinansowanie. Sekretarz Miasta Paweł Stańczyk zaznaczył, że koszt przygotowań ze strony Krakowa do ŚDM został już oszacowany. Planowane w 2016 r. wydatki to w sumie 135 mln zł, z czego 55 mln zł na zadania inwestycyjne i 80 mln zł na zadania bieżące. W ramach zadań bieżących zostanie sfinansowane m. in. nakładkowe remonty dróg i remonty chodników, zmiana organizacji ruchu, czy dekoracja miasta. Miasto przygotowało już wnioski o dofinansowanie niektórych zadań, które za pośrednictwem wojewody trafiają do Ministerstwa Finansów.

W najbliższym czasie miasto wyśle też prośby o dotację na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Sanepidu. Sekretarz Miasta przypomniał też, że na potrzeby ŚDM podpisano umowy na użyczenie Błoń, Parku Jordana i terenu w Brzegach, który należy do samorządu. Miasto też udostępni tereny pod miasteczka namiotowe, które znajdą się m.in. na terenach sportowych i rekreacyjnych należących do Gminy. W ramach przygotowań do ŚDM miasto przeprowadziło już remonty w 65 szkołach za około 3 mln zł. W sumie 100 obiektów oświatowych udostępnionych zostanie Komitetowi Organizacyjnemu.

Więcej informacji o wydarzeniu znajdziemy też na stronie internetowej krakow2016.com.