Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-01-14 14:19:37 przez system

Przywłaszczyła pieniądze ze szpitalnej kasy

14 grudnia ubiegłego roku Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach została powiadomiona przez dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach o stwierdzeniu braku środków pieniężnych w kasie szpitala. W toku przeprowadzonych czynności ustalono, że osoba pełniąca w tej placówce obowiązki kasjerki, w ciągu 2015 roku, w różnych okresach czasu, przywłaszczyła sobie część powierzonych jej pieniędzy.

Kasjerka - 27-letnia mieszkanka gminy Myślenice została zatrzymana. Kobieta usłyszała zarzut popełnienia przestępstwa z art. 284 § 2 Kodeksu karnego (kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5). Przyznała się do winy. Tłumaczyła się, że pewną część powierzonych pieniędzy zgubiła, a resztę przeznaczyła na własne potrzeby.

W momencie przedstawiania zarzutu określono tą kwotę na ponad 177 tysięcy złotych. Środki te – zgromadzone w kasie głównej szpitala – pochodziły z wpłat od jednostek organizacyjnych SP ZOZ (np. kuchnie, parkingi). Kobieta uszczuplała regularnie zgromadzone tam pieniądze, podbierając je z kasy.

Prokuratura Rejonowa w Myślenicach wydała postanowienie o oddaniu podejrzewanej – do czasu rozprawy – pod dozór policji i zastosowaniu wobec niej poręczenia majątkowego.

Trwają czynności zmierzające do ustalenia, co stało się z zabranymi pieniędzmi oraz weryfikowana jest linia obrony podejrzanej.