Kategoria: Region
Opublikowano: 2012-07-19 13:02:25 przez system

Radgoszcz nie dostanie pomocy z budżetu państwa

Gmina Radgoszcz zwróciła się do wojewody małopolskiego o dotację z budżetu państwa w wysokości 48 tysięcy złotych dla 13 gospodarstw, w których budynki uszkodzone zostały przez silny wiatr i grad. Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej, w tej sytuacji finansowanie tego typu świadczeń należy do zadań własnych gminy i powinny one być wypłacone z budżetu gminnego ośrodka pomocy społecznej lub ze środków zabezpieczonych na ten cel dodatkowo w budżecie gminy.

Analiza dokumentacji fotograficznej oraz opisów zniszczeń wskazuje, że w zdecydowanej większości uszkodzenia dotyczą budynków gospodarczych i nieużytkowych poddaszy. Ustawa o pomocy społecznej wyraźnie zaznacza, że zasiłki z budżetu państwa przeznaczone są głównie na zakup żywności, leków, odzieży, opału itp. w sytuacjach, gdy mieszkańcy pozbawieni zostali dachu nad głową, a cały ich dobytek został zniszczony.

W protokołach komisji szacującej straty wskazano, że w budynkach m.in. połamane zostały okucia dachowe, zerwane zostały pojedyncze dachówki, uszkodzone zostały też rynny i stłuczone dachówki na niewielkich powierzchniach dachów. Z opisów i fotografii nie wynika, że osoby poszkodowane nie miały możliwości funkcjonowania w dotychczasowym miejscu zamieszkania, a wymienione w protokołach prace remontowe nie są konieczne do zaspokojenia niezbędnych potrzeb bytowych. Widoczne na niektórych zdjęciach zacieki na sufitach nie świadczą o zalaniu pomieszczeń mieszkalnych.
Wiatr i grad w gminie Radgoszcz nie miały też charakteru klęski żywiołowej, a skala uszkodzeń nie była duża.

W ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej zdefiniowano pojęcie klęska żywiołowa. Jest to katastrofa naturalna lub awaria techniczna, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczbie osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji.
13 rodzin nie stanowi dużej liczby poszkodowanych w stosunku do liczby mieszkańców gminy i sfinansowanie ewentualnej pomocy leży w możliwościach gminy.
Mieszkańcy Radgoszczy, jeżeli zanotowali straty w gospodarstwach rolnych, mogą starać się o pomoc w formie preferencyjnych kredytów. Władze gminy zostały poinformowane o takiej możliwości, ale do tej pory nie zgłosiły zapotrzebowania na tego typu pomoc.