Kategoria: Region
Opublikowano: 2021-12-16 21:20:04 przez eb

Radni uchwalili budżet Krakowa na 2022 rok

15 grudnia Rada Miasta Krakowa przyjęła budżet miasta na 2022 rok wraz z autopoprawką przygotowaną przez prezydenta. Głos za oddało 25 radnych, przeciw było 2, 16 osób wstrzymało się od głosu. Ogółem miasto zamierza wydać w przyszłym roku 7 mld 116 mln zł, z czego 1 mld 308 mln zł to nakłady inwestycyjne.

Na ostatniej prostej w budżecie wygospodarowano środki na wiele zadań o mniejszej skali, ale ważnych dla mieszkańców, dotyczących takich obszarów jak: infrastruktura drogowa i piesza, edukacja, zieleń, kultura fizyczna.

Budżet Krakowa uchwalony na 2022 rok zakłada, że wydatki miasta ogółem osiągną poziom 7 mld 116 mln zł – co oznacza, że będą niewiele niższe od wydatków zaplanowanych na rok 2021 (7 mld 129 mln zł).

Zauważalnie niższe będą natomiast dochody miasta, co jest konsekwencją nowych rozwiązań podatkowych ograniczających udział samorządów we wpływach z podatku PIT (element tzw. Polskiego Ładu), a także przekazania obsługi programu „Rodzina 500 Plus”, a wraz z nią środków na wypłatę tych świadczeń, do ZUS. W 2022 roku dochody miasta ogółem zaplanowano w wysokości 6 mld 334 mln zł (plan na rok 2021 przewidywał 6 mld 386 mln zł).

Wykonanie zaplanowanych wydatków będzie wymagać zwiększenia deficytu do 782 mln zł. Zostanie on pokryty przychodami z emisji obligacji oraz wolnych środków.

Plan wydatków miasta ogółem w 2022 roku, który pierwotnie miał wynosić 7 mld 047 mln zł, został w trakcie prac nad budżetem zwiększony autopoprawką, przygotowaną przez prezydenta po to, aby włączyć do budżetu część zadań zgłoszonych przez radnych w poprawkach (radni złożyli ich w sumie 646 na łączną kwotę ponad 460 mln zł).

W wyniku autopoprawki plan wydatków miasta ogółem został zwiększony o kwotę 68 mln zł, z czego 53 mln zł to dodatkowe środki na inwestycje, a 15 mln zł na wydatki bieżące.