Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-07-29 02:29:28 przez system

Radłów będzie miastem

Radłów 1 stycznia 2010 roku stanie się miastem - zadecydowała wczoraj Rada Ministrów. Prawa miejskie nadawane są przez premiera RP w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Nie ma ściśle określonych prawem warunków nadania praw miejskich.

Na status miasta mogą zwykle liczyć miejscowości liczące powyżej 2 tys. mieszkańców, posiadające infrastrukturę o charakterze miejskim: kanalizację, wodociąg, oczyszczalnię ścieków, instytucje oświatowe i kulturalne, zwartą zabudowę z ulicami i chodnikami. Miastami mogą zostać miejscowości pełniące rolę lokalnych ośrodków administracyjnych i społecznych. Większość (co najmniej 2/3) mieszkańców powinna mieć zatrudnienie poza rolnictwem.
Nadanie praw miejskich ma przede wszystkim charakter prestiżowy. Wójt stanie się burmistrzem, a Rada Gminy - Radą Miasta. Ustalanie lokalnych opłat i podatków pozostanie w gestii Rady Gminy (Rady Miasta).
Radłów będzie 60 miastem w Małopolsce. W tym momencie jest ich 59, a najmłodsze z nich to Bobowa i Szczucin, które do grona miast dołączyły 1 stycznia tego roku.
Radłów znajduje się w powiecie tarnowskim. Liczy 9758 mieszkańców. Wójtem jest Zbigniew Kowalski.