Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-12-08 08:20:06 przez system

Radłów sześćdziesiątym miastem

1 stycznia 2010 roku Radłów (pow. tarnowski) uzyska prawa miejskie. Będzie sześćdziesiątym miastem w Małopolsce.

Prawa miejskie nadawane są przez premiera RP w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Nie ma ściśle określonych prawem warunków nadania praw miejskich. Na status miasta mogą zwykle liczyć miejscowości liczące powyżej 2 tys. mieszkańców, posiadające infrastrukturę o charakterze miejskim: kanalizację, wodociąg, oczyszczalnię ścieków, instytucje oświatowe i kulturalne, zwartą zabudowę z ulicami i chodnikami. Miastami mogą zostać miejscowości pełniące rolę lokalnych ośrodków administracyjnych i społecznych. Większość (co najmniej 2/3) mieszkańców powinna mieć zatrudnienie poza rolnictwem.

Nadanie praw miejskich ma przede wszystkim charakter prestiżowy. Wójt stanie się burmistrzem, a Rada Gminy - Radą Miasta. Ustalanie lokalnych opłat i podatków pozostanie w gestii Rady Gminy (Rady Miasta).

Radłów znajduje się w powiecie tarnowskim. Liczy ponad 2700 mieszkańców. Wójtem jest Zbigniew Kowalski. Strona internetowa: www.gminaradlow.pl.
Pierwsza historyczna wzmianka o Radłowie pojawia się w dokumencie z roku 1084. Radłów funkcjonował przez wieki jako niewielkie miasteczko oraz ośrodek administracyjny i handlowy, choć w dokumentach nigdzie nie ma śladu jednoznacznie nadanych praw miejskich. W okresie monarchii austrowęgierskiej Radłów był miasteczkiem "V rangi". W latach 20. XX wieku na radłowskim rynku wybudowano ratusz, w którym urzędował burmistrz i rada miejska. Po reformie samorządowej w roku 1934 Radłów administracyjnie stał się wsią.

Centrum Radłowa, wraz z rynkiem, kościołem i XIX-wiecznym pałacem jest wpisane do rejestru zabytków. Miasteczko jest siedzibą władz samorządowych gminy Radłów, która składa się z 14 sołectw.
Radłów pełni też funkcję lokalnego centrum edukacyjno-kulturalnego. Absolwentami miejscowego Liceum Ogólnokształcącego są m.in. prof. Franciszek Ziejka, arcybiskup Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce.

Radłów będzie 60. miastem w Małopolsce. W tym momencie jest ich 59, a najmłodsze z nich to Bobowa i Szczucin, które do grona miast dołączyły 1 stycznia 2009 roku. W tym roku żadna miejscowość nie złożyła wniosku o nadanie statusu miasta.