Kategoria: Region
Opublikowano: 2022-04-26 22:17:19 przez eb

Raport o uchodźcach

Jak pokazują dane z raportu orzygotowanego przez Centrum Analiz i Badań Unii Metropolii Polskich w Krakowie obecnie mieszka ponad 177,5 tys. obywateli Ukrainy którzy uciekli po wojnie, w tym ponad 42 tys. to dzieci. 19 % mieszkańców Krakowa stanowią Ukrainki i Ukraińcy. Większy odsetek jest w Rzeszowie (35 %), Gdańsku (25%) Katowicach (25%) i Wrocławiu (23%). Jeśli chodzi o całkowitą liczbę, to więcej uchodźców niż Kraków przyjęła tylko Warszawa – 266 tys. i Wrocław – 187 tys.

Warto wiedzieć, że blisko 230 tys. osób mieszka w całym Krakowskim Obszarze Metropolitalnym, który wraz z Krakowem tworzą pięćdziesiąt trzy gminy. 77% z tej liczby mieszka w samym Krakowie. Warto również zwrócić uwagę na dane dotyczące przepływów między ludnością nocną a dzienną. Wskazują one, że w Krakowie czyli mieście centralnym przebywa o 21% więcej migrantów z Ukrainy w ciągu dnia niż w nocy. To odwrotny trend niż w pozostałych miastach i gminach metropolii, gdzie aż o 211% więcej Ukraińców przebywa w nocy.

Do czego może służyć nam ta wiedza? Jak zapewniają twórcy opracowania dzięki temu można lepiej zrozumieć jak te osoby korzystają z miasta i pozwala na przykład lepiej projektować i dopasować usługi publiczne, a to wszystko może przełożyć się na skuteczniejsze zarządzanie miastem.

Motywacja związana z wyborem miasta
A jakie są główne motywacje uchodźców z Ukrainy odnośnie wyboru miejsca pobytu w Polsce? Twórcy raportu uważają, że jest to przede wszystkim wcześniejsza znajomość miejscowości, znajomość ludzi, przede wszystkim posiadanie w danym mieście krewnych bądź przyjaciół, ale także wskazują, że może być to spontaniczny wybór, i o tym wyborze decydowała siatka pomocowa zorganizowana oddolnie na granicy polsko-ukraińskiej.

Skąd to wszystko wiemy?
Opracowane w raporcie dane zostały zebrane przez firmę Selectivv dzięki nowatorskiej metodzie geotrappingu, która, poprzez agregowanie informacji z urządzeń mobilnych, pozwoliła określić liczbę oraz położenie dorosłych Ukraińców i Ukrainek (osób od 15 roku życia) przebywających w Polsce. Dane te zostały zestawione z informacjami o numerach PESEL, które z kolei pozwoliły oszacować liczbę ukraińskich dzieci, mieszkających w Polsce.

Metoda ta polega przede wszystkim na przyglądaniu się nie tyle ludziom, co ich smartfonom. Na podstawie informacji z urządzeń mobilnych, możemy dowiedzieć się wielu rzeczy o ludziach, między innymi, gdzie i kiedy przebywali. Podobne informacje były już wykorzystywane przez rynek reklamowy, żeby lepiej targetować kampanie.

Jak podaje Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców – prawie 5 milionów osób uciekło z Ukrainy do sąsiednich krajów. Spośród nich najwięcej zdecydowało się przyjechać do Polski. Z danych Straży Granicznej wiemy, że prawie 3 miliony osób przekroczyło ukraińsko-polską granicę. Część z nich pojechała do zachodniej części Europy, część po jakimś czasie zdecydowała się wrócić swojego kraju.

Tekst i zdjęcie z krakow.pl