Kategoria: Region
Opublikowano: 2020-04-02 13:27:13 przez Czas2012

Ratuj biznes – ruszył portal informacyjny dla przedsiębiorców

Rozpoczęła się akcja informacyjno-organizacyjna Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców polegająca na informowaniu przedsiębiorców z sektora MŚP o możliwych wykorzystania instrumentów pomocowych i kojarzeniu kancelarii prawnych i podatkowych, które wyraziły chęć nieodpłatnej pomocy prawnej mikro, małym i średnim przedsiębiorcom przy sporządzaniu i składaniu wniosków.

W czasach pandemii koronawirusa 2019-nCoV i wygaszania światowej gospodarki polscy przedsiębiorcy jako jedni z pierwszych w Europie zaczęli odczuwać skutki gospodarcze tej nadzwyczajnej sytuacji. Aby pomóc przedsiębiorcom w tym ciężkim okresie potrzebne są szybkie i realne działania. Z tego względu Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców rozpoczyna akcję RatujBiznes.

RatujBiznes to akcja informacyjno-organizacyjna, której główną częścią jest strona internetowa www.rzecznikmsp.gov.pl/ratujbiznes. Są na niej zamieszczone krótkie i jasne informacje w zakresie możliwości jakie daje przedsiębiorcom obecny (oraz przyszły, w zakresie proponowanych rozwiązań procedowanej obecnie tarczy antykryzysowej) stan prawny. Są to m.in. instrumenty typu: wnioski o odroczenie terminu zapłaty podatku/zapłaty zaległości podatkowych, o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej, o umorzenie zaległości podatkowych, o odroczenie terminu płatności składek ZUS, o zwolnienie płatnika z obowiązku opłacania nieopłaconych składek ZUS, w zakresie świadczeń postojowych, o udzielenie pomocy (pożyczki) na ratowanie, w zakresie tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego itp. Jednocześnie Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zachęca kancelarie prawne oraz kancelarie doradztwa podatkowego do włączenia się do akcji RatujBiznes poprzez nieodpłatną (pro publico bono) pomoc przedsiębiorcom sektora MŚP przy wypełnianiu i składaniu przedmiotowych wniosków o ulgi czy wsparcie.

Lista kancelarii prawnych i doradczych, które przystąpiły do akcji także będzie zamieszczona i aktualizowana na podanej stronie. W tak nadzwyczajnym czasie wszystkie wnioski przedsiębiorców o udzielenie pomocy czy ulgi powinny, zdaniem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, zostać rozpatrzone pozytywnie. Niemniej w przypadkach ewentualnych, niekorzystnych rozstrzygnięć Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, oprócz zorganizowania i koordynowania akcji RatujBiznes, będzie pomagał w indywidualnych sprawach danych przedsiębiorców składających wnioski.

pw