Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-09-22 20:30:17 przez system

Rekrutacja do Zespołu Ratunkowego PCPM

Nabór kandydatów do Zespołu Ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej dobiega końca - w dniach 23-25 września w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej odbędzie się test terenowy, na który zaproszeni zostali kandydaci spełniający wymogi formalne. Czeka ich weryfikacja wiedzy merytorycznej, a także sprawdzenie umiejętności i wytrzymałości, niezbędnych w pracy w trudnych warunkach.

Wśród kandydatów są lekarze, pielęgniarki, pielęgniarze, położne i ratownicy medyczni, którzy zdecydowani są wspomóc Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej w działaniach humanitarnych i kryzysowych. Oznacza to, że gotowi są do wyruszenia z pomocą medyczną w ciągu 24 godzin w dowolne miejsce na świecie, dotknięte na przykład klęską żywiołową.

Powstały w 2014 roku Zespół Ratunkowy PCPM (Polish Emergency Team) jest pierwszą polską, ochotniczą grupą szybkiego reagowania na klęski żywiołowe i kryzysy humanitarne na świecie, prowadzoną przez organizację pozarządową. Zespół Ratunkowy PCPM niósł dotychczas pomoc m.in.: cywilom poszkodowanym przez wydarzenia na Ukrainie, uchodźcom syryjskim w Libanie, ludności dotkniętej przez powodzie w Bośni i Hercegowinie oraz ofiarom trzęsienia ziemi w Nepalu. Jego trzonem jest blisko 50 lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarek oraz psychologowie, ratownicy specjalistyczni i logistycy.

Obecnie Zespół Ratunkowy jest w trakcie certyfikacji prowadzonej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) dla ekip medycznych z całego świata. Wspólne standardy mają ułatwić wzajemną skuteczną współpracę międzynarodowych medycznych grup szybkiego reagowania na terenie kraju dotkniętego katastrofą.

W tegorocznej rekrutacji weźmie udział 30 kandydatów.