Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-10-09 19:16:54 przez system

Religia łączy kultury

Goście z takich krajów jak Hiszpania, Portugalia, Francja, Włochy, Austria, Węgry, Norwegia, czy Rumunia, przedstawiciele samorządów lokalnych, środowisk akademickich, instytucji kościelnych, organizacji pozarządowych oraz biur podróży i instytucji związanych z rozwojem i promocją turystyki religijnej – w sumie blisko sto osób, bierze udział w międzynarodowej konferencji Turystyka religijna jako element integracji międzykulturowej, która w dniach 8-10 października (wtorek-czwartek) odbywa się w Krakowie.

Konferencja organizowana jest w ramach projektu: Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej realizowanego przez Województwo Małopolskie i Gminę Miejską Kraków. Jego celem jest m.in. zwiększenie zainteresowania potencjalnych turystów zagranicznych ofertą turystyki religijnej Małopolski i Krakowa, wykreowanie marki Krakowa i Małopolski jako europejskiego centrum religijnego na arenie międzynarodowej oraz wzmocnienie turystycznego wizerunku Krakowa i Małopolski jako miejsca podróży religijnych.

„To, że Kraków i Małopolska stają się centrum turystyki religijnej nie ulega wątpliwości. Dowodem na to jest m.in. decyzja papieża Franciszka o organizacji Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. właśnie w Krakowie. Oczy całego świata będą z pewnością skierowane na Kraków także 27 kwietnia przyszłego roku, gdy papież Jan Paweł II zostanie ogłoszony świętym. Realizacja projektu Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej jest więc doskonałym wstępem do czekających nas wydarzeń" – mówi prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Udział w konferencji „Turystyka religijna jako element integracji międzykulturowej” biorą m.in.: prof. Wojciech Nowak – Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ks. prof. Władysław Zuziak – Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ks. Prałat Jan Kabziński - Wikariusz Biskupi, Kustosz Sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła II, Prof. Adelin Rucquoi – Prezes Societe Francaise des Amis de Saint-Jacques-de Compostelle, prof. Antoni Jackowski – Prezes Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Uniwersytet Jagielloński, ks. prof. Maciej Ostrowski – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, prof. RND. René Matlovič – Rektor Uniwersytetu w Preszowie.

Zakres merytoryczny konferencji został przygotowany we współpracy ze środowiskami naukowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jej tematem jest turystyka religijna jako element integracji międzykulturowej ze szczególnym uwzględnieniem przypadku Krakowa i Małopolski. Głównym celem konferencji jest promocja miasta i regionu jako miejsca niezwykłego i interesującego dla współczesnego człowieka zainteresowanego tematyką religijną. Udział w konferencji to także doskonała okazja do nawiązania współpracy pomiędzy przedstawicielami europejskich centrów turystyki religijnej.

Konferencja rozpoczęła się we wtorek (8 października podczas uroczystości w sali św. Jakuba w klasztorze Ojców Franciszkanów. 9 października w auli Jana Pawła II w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach odbywa się sympozjum naukowe. Planowane jest również spotkanie uczestników konferencji w klasztorze Benedyktynów w Tyńcu.

W trakcie środowego sympozjum wygłoszono m.in. referaty dotyczące roli turystyki religijnej w promocji Polski; szlaku św. Jakuba jako elementu integracji międzykulturowej w Europie; krakowskiego Kazimierza jako miejsca integracji międzykulturowej; doświadczeń związanych z organizacją Międzynarodowych Dni Młodzieży w 1991 r. w Częstochowie, a także znaczenia miejsc związanych z turystyką religijną w takich krajach jak Francja, Ukraina czy Rumunia. W programie znalazły się również wystąpienia dotyczące tworzenia szlaków turystyki religijnej oraz doświadczeń biur podróży związanych z turystyką religijną, a także dyskusja dotycząca idei powołania Międzynarodowego Forum Miast i Miejsc Pielgrzymkowych.

Trzeciego dnia konferencji (10 października, czwartek) odbędą się trzy wizyty studyjne, podczas których goście odwiedzą Wadowice i Kalwarię Zebrzydowską, Kraków i Wieliczkę oraz drewniane kościoły i cerkwie w części wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Realizacja projektu Promocja oferty turystyki religijnej Małopolski na arenie międzynarodowej, w ramach którego organizowana jest konferencja Turystyka religijna jako element integracji międzykulturowej rozpoczęła się w 2011 r. W tym czasie opracowano katalogi i mapy prezentujące obiekty i miejsca kultu religijnego w Małopolsce, (w sześciu wersjach językowych); zorganizowano spotkania branżowe typu workshop adresowane do branży turystycznej oraz organizatorów wyjazdów religijnych i pielgrzymek (w Madrycie – październik 2012 i Mediolanie – kwiecień 2013).

W sierpniu br. zorganizowano akcję promocyjną Krakowa i Małopolski w głównych centrach religijnych Europy (Wiedeń, Loreto, Fatima, Santiago de Compostela, Lisieux) z wykorzystaniem Mobilnego Muzeum Jana Pawła II. Uruchomiono portal internetowy prezentujący ofertę religijną Małopolski www.sacrum.visitmalopolska.pl (w sześciu wersjach językowych). Na kanale Discovery wyemitowano film promocyjny pt. „Śladami Jana Pawła II" w trakcie akcji promocyjnej Krakowa i Małopolski w głównych centrach Europy (25 emisji we Włoszech i 28 emisji w Hiszpanii).