Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-01-26 15:34:45 przez system

Reorganizacji szkół nie będzie

– Radni podczas komisji głównej nie zdecydowali się wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji projektów uchwał zamiarowych dotyczących reorganizacji szkół. W związku z tym, Prezydent Jacek Majchrowski postanowił wycofać wszystkie te projekty – powiedziała podczas briefingu Katarzyna Król, zastępca prezydenta Krakowa ds. Edukacji i Sportu.

Jak poinformowała wiceprezydent Król, decyzja prezydenta była podyktowana dwoma powodami. Po pierwsze, chodziło o wymogi formalne. – Ustawa narzuca termin przyjęcia uchwał do końca lutego. Gdyby znalazły się w porządku obrad kolejnej sesji, głosowanie nad nimi, z uwagi na tryb dwuczytaniowy, odbyłoby się już w marcu, czyli poza ustawowymi terminami – tłumaczyła Katarzyna Król.

Drugim powodem było stanowisko radnych w tej sprawie. - To Rada Miasta jest organem stanowiącym, który decyduje o przyszłości szkół, Prezydent Krakowa może jedynie proponować zmiany. Skoro radni ich nie chcą, nie widzimy powodu, aby niepotrzebnie niepokoić rodziców i tworzyć nerwową atmosferę wokół szkół – zaznaczyła Katarzyna Król.