Kategoria: Region
Opublikowano: 2016-08-08 22:13:10 przez system

Rowerowe eldorado wzdłuż Wisły

Już w roku 2014 rozpoczęły się pierwsze prace koncepcyjne, których celem było przygotowanie dokumentacji Wiślanej Trasy Rowerowej w oparciu o najważniejszą i najbardziej symboliczną z polskich rzek – Wisłę.

Wiślana Trasa Rowerowa WTR wytyczona została wzdłuż koryta Wisły. Główną, a zarazem docelową lokalizacją trasy jest jej możliwie jak największe usytuowanie na wałach samej Wisły i wałach jej dorzeczy, co niewątpliwie podniesie walory turystyczne tak usytuowanej trasy.
We wrześniu 2015 r. zakończone zostały procedury przetargowe prowadzone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie i zawarta została umowa z wykonawcą - Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Spółka Akcyjna z Dębicy.

Firma w tym roku przystąpiła do realizacji zdania. Budowana WTR na odcinku Drwinia (Niepołomice) – Szczucin, w miejscach gdzie ze względu na uwarunkowania przedstawione przez Zarządcę wałów związane z ich modernizacją/przebudową w cyklu planistycznym 2015 - 2021 nie było możliwości wytyczenia trasy rowerowej na wałach została ona wytyczona wzdłuż istniejących dróg i ciągów komunikacyjnych o małym natężeniu ruchu samochodowego, który nie stwarza szczególnego zagrożenia bezpieczeństwa dla rowerzystów.

Na terenie gminy Drwinia Wiślana Trasa Rowerowa ma swój początek na styku z gminą Niepołomice. Długość trasy rowerowej na terenie gminy wynosić będzie ok. 16,67 km. Trasa początkowo zlokalizowana jest na wale przeciwpowodziowym Wisły, na którym wykonywana jest droga rowerowa o szerokości 2,5 m o nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego.

W Grobli trasa rozpoczyna swój bieg na zasadach ogólnych po drogach publicznych. Będzie wykonany bitumiczny łącznik o szerokości 4,5 m, który połączy wał wiślany z drogą gminną. Ruch rowerowy odbywał się będzie na zasadach ogólnych wspólnie z innymi uczestnikami ruchu.

Od skrzyżowania drogi wojewódzkiej z powiatową w Niedarach przewidziano wykonanie rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej 964 o drogę rowerową (ciąg pieszo-rowerowy). Droga rowerowa o nawierzchni bitumicznej, o szerokości jezdni 3,5 m (szerokość użytkowa 3 m) zlokalizowana zostanie po północnej stronie odcinka drogi wojewódzkiej. W miejscach włączenia trasy rowerowej w pas drogi wojewódzkiej przewidziano wykonanie odcinków rozprowadzenia ruchu z wydzielonej drogi rowerowej na zasady ogólne oraz wykonanie przejazdów rowerowych przez drogę wojewódzką i powiatową.
Łączna długość odcinka WTR, który ma być wykonany wynosi 91 km. Na chwilę obecną spora część inwestycji jest już wykonana.

Wiślana Trasa Rowerowa połączona będzie i z innymi trasami rowerowymi, które wspólnie stworzą niepowtarzalną sieć dróg rowerowych w naszym rejonie.
"VeloRaba" przebiegać będzie przez 5 powiatów i 14 gmin/miast. Jej całkowita długość to 112 km. Trasa rozpocznie się w Chabówce, a koniec będzie w Uściu Solnym. Poprowadzi nas przez Puszczę Niepołomicką do trasy VeloMetropolis (EV4). Ich wspólny przebieg zakończy się w Mikluszowicach. VeloRaba w swoim przebiegu dowiązywać się będzie do trasy rowerowej, projektowanej w otoczeniu jeziora Dobczyckiego.

"VeloNatura" (EuroVelo 11) przebiegać będzie przez 7 powiatów i 17 gmin/miast, trzema odcinkami południowym, centralnym i północnym. Długość całej trasy wynosi ok. 186 km, natomiast część odcinków pokrywa się z innymi trasami rowerowymi. Centralna część trasy o długości ok. 90 km ma wspólny przebieg z trasami: VeloDunajec od Starego Sącza do Ostrowa, VeloMetropolis od Tarnowa do Woli Batorskiej, WTR i VeloMetropolis na odcinku od Woli Batorskiej do granic Krakowa.