Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-08-28 09:46:56 przez system

Ruch na drogach

Tradycyjnie już w sezonie letnim prowadzone są prace remontowe dróg. W tym roku Powiat Wielicki prowadzi modernizację dwudziestu trzech odcinków traktów powiatowych. Nowe nawierzchnie zostaną położone na ponad piętnastu kilometrach, a ich koszt wyniesie ponad 4,5 mln złotych.

Remonty prowadzone są na drogach: Kraków-Niepołomice w miejscowości Grabie (500m.), Podolany-Kwapinka w miejscowości Zręczyce (500m.), Gdów-Niżowa w miejscowości Gdów (500m.), Nieznanowice-Wieniec w miejscowości Wieniec (200m.), Łazany-Niegowić w miejscowościach Bilczyce (500m.) i Liplas (500m.), Staniątki-Szarów (1000m.), Wola Batorska-Dąbrowa (1000m.), Szczygłów-Łężkowice (1000m.), Zakrzów-Bodzanów (700m.), Droga Królewska w Niepołomicach (340m.), Mogilany-Raciborsko (2x50m.).

Na czterech z nich zakończono już prace. W przypadku pozostałych termin upływa 15 września br.
W ramach prac uzupełniających przebudowy dróg powiatowych prowadzone są również na drogach: Łazany-Niegowić w miejscowościach Bilczyce (665m.) oraz Liplas (500m.), Staniątki-Szarów (300m.) oraz Szczygłów-Łężkowice (1000m.).

Trzeci etap remontów, który rozpocznie się 31 sierpnia br. obejmie drogi: Kraków-Niepołomice w miejscowości Grabie (722m. i 180m.), Dąbrowa-Grodkowice w miejscowości Brzezie (670m.), Kłaj-Wola Zabierzowska (1667m.), Łazany-Niegowić w miejscowości Liplas (1200m.), Wieliczka-Sułów w miejscowości Mietniów (700m.), Śledziejowice-Brzegi w miejscowości Śledziejowice (470m.), Tomaszkowice-Sułków w miejscowości Sułków (525m.). Modernizacja tych dróg zakończy się 30 września br.

Zakres robót obejmuje między innymi: ścięcie poboczy i odsłonięcie starej nawierzchni jezdni, oczyszczenie jej, wykonanie połączenia międzywarstwowego asfaltem na gorąco, wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno-asfaltową, wykonanie masy ścieralnej z asfaltobetonu, uzupełnienie poboczy kruszywem, oczyszczenie rowów odwadniających, likwidację przełomów oraz naprawę przepustów drogowych.
Obok tych remontów prowadzona jest modernizacja drogi Wieliczka-Bożęta na odcinku Siercza-Koźmice Wielkie prowadzona w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz budowy chodników w Wieliczce Krzyszkowicach, Targowisku i Łężkowicach.