Kategoria: Region
Opublikowano: 2018-02-23 11:00:51 przez system

Rusza budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie

22 lutego ruszyła budowa pierwszego etapu Trasy Łagiewnickiej. Trasa Łagiewnicka to istotna dla Krakowa inwestycja najbliższych lat. Jest to jeden z brakujących elementów tzw. III obwodnicy Krakowa.

/media/data/upload/Luty/Luty 2018/trasa_lagiewnicka_wizualizacja2.jpgW ramach całej inwestycji powstanie 3,5 km drogi dwujezdniowej, z odcinkami tunelowymi oraz linią tramwajową (1,7 km) łączącą osiedle Kurdwanów i ulicę Zakopiańską. Ponadto powstanie pięć tuneli, nowe węzły drogowe, ekrany akustyczne, mosty, kładki, chodniki, ścieżki rowerowe oraz wspomniana linia tramwajowa. Trasa Łagiewnicka będzie przebiegać od ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania ul. Witosa, Halszki i Beskidzkiej.

W ramach umowy zaprojektujemy i wykonamy następujące roboty budowlane:

  • budowa ulicy dwujezdniowej o długości 3,5 km wraz z pasem dzielącym, ciągami pieszymi, rowerowymi, torowiskiem tramwajowym dwutorowym,
  • budowa obiektów inżynierskich: tuneli, kładki, mosty na rzece Wildze,
  • budowa i przebudowa linii tramwajowej,
  • przebudowa i rozbudowa ul. Zakopiańskiej,
  • przebudowa linii kolejowej,
  • przełożenie koryta rzeki Wilgi,
  • przebudowa torowiska tramwajowego na pętli tramwajowej,
  • zagospodarowanie terenów naziemnych (miejsca nad tunelami oraz w obrębie przebiegu inwestycji) tj. nasadzenia, ogródek jordanowski, zagospodarowanie o charakterze parkowym, obiekty sportowe, place zabaw („Smocze skwery”), ciągi piesze i rowerowe,
  • budowa obiektu Centrum Zarządzania Trzecią Obwodnicą - CZTO. obiektu zapewniającego nadzór i sterowanie nad wszystkimi elementami drogowymi III obwodnicy, w szczególności w zakresie obsługi obiektów tunelowych, budowa Pomieszczeń Nadzoru przy przystanku podziemnym (tramwajowym).

W dniu dzisiejszym (23.02.18) Wykonawca otrzymał dostęp do terenu budowy dla zakresu objętego tzw. etapem I inwestycji (rejon włączenia ulicy 8 Pułku Ułanów do ulicy Ruczaj), dla którego wydana została już prawomocna decyzja zezwalająca na
realizację. Na pozostałym obszarze realizowane będą roboty porządkowe. Urząd Miasta Krakowa prowadzi postępowania o wydanie decyzji ZRID. Po uzyskaniu stosownych decyzji możliwe będzie rozpoczęcie prac budowlanych. Jeżeli nie wystąpią żadne nieprzewidywane okoliczności, nastąpi to w okresie wiosennym.

Budowa potrwa do końca 2020 roku. Wartość inwestycji wynosi 652,19 milionów złotych netto. Generalnym wykonawcą inwestycji jest konsorcjum Budimex i Ferrovial Agroman.

Info: budimex.pl