Kategoria: Region
Opublikowano: 2015-12-03 15:46:41 przez system

Rusza ekospalarnia

W czwartek, 3 grudnia rozpoczął się proces rozruchu Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów. Ekologiczna spalarnia śmieci, której budowa rozpoczęła się jesienią 2013 roku będzie przekształcać 220 000 ton odpadów komunalnych rocznie w energię elektryczną i cieplną. W uroczystości rozruchu ekospalarni mieszczącej się przy ul. Giedroycia wziął udział Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

- Finalizujemy dzisiaj jedną z najważniejszych krakowskich inwestycji – przedsięwzięcie o strategicznym wręcz znaczeniu dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju miasta. W minionych latach konsekwentnie budowaliśmy kompleksowy, nowoczesny system gospodarki odpadami. – Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów jest ostatnim ogniwem i koniecznym dopełnieniem całości tego systemu, kończy proces jego tworzenia. Nie wszystko nadaje się do segregowania i odzysku. Termiczna utylizacja odpadów pozwoli nam rozwiązać ten problem w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska – powiedział prezydent Jacek Majchrowski.

Zastosowana w ZTPO instalacja zapewnia odzysk energii zawartej w odpadach, co pozwoli na produkcję energii cieplnej i elektrycznej. Tym samym Kraków zyskał nowe źródło energii, które zwiększa bezpieczeństwo energetyczne miasta. Zakład Termicznego Przetwarzania Odpadów to także rozwój dzielnicy i miasta oraz nowe miejsca pracy. Zakład posiada dwie niezależne linie technologiczne pozwalające na utylizację ponad 14 ton odpadów komunalnych na godzinę na każdej z nich. W ciągu roku 220 000 ton odpadów zmieni się w energię elektryczną w ilości ok. 65 tys. MWh i cieplną w ilości ok. 280 tys. MWh. Ilość wyprodukowanej przez ZTPO energii elektrycznej odpowiada rocznemu zużyciu energii przez krakowskie tramwaje, a energii cieplnej - 10% rocznego zapotrzebowania miasta.

Całkowity koszt projektu to ok. 826 mln zł brutto. Dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności wyniosło ok. 372 mln zł na mocy umowy o dofinansowanie podpisanej 20 kwietnia 2011 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Wkład własny Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA (KHK SA) w kwocie ok. 301 mln zł stanowią środki własne oraz pożyczka z NFOŚiGW na kwotę 298 mln zł. Pożyczka ta udzielona została na preferencyjnych zasadach.

Wybrana dla Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów technologia spalania odpadów komunalnych jest najlepiej sprawdzoną i najczęściej stosowaną w Europie, gdzie działa prawie 500 instalacji tego typu. Przy budowie ZTPO wykorzystano najnowocześniejsze rozwiązania techniczne. Zakład spełnia wymagania BAT (ang. Best Available Techniques - najlepsze dostępne techniki), gwarantując zachowanie najwyższych standardów ochrony środowiska. Dzięki temu możliwe jest spełnienie najbardziej rygorystycznych norm. ZTPO to bezpieczny dla środowiska i ludzi obiekt, podlegający ciągłemu monitoringowi. Dbałość o szczegóły powoduje, że Kraków może szczycić się nie tylko nowoczesnym pod względem technologicznym zakładem, ale również jego atrakcyjną formą architektoniczną.

Garść ciekawostek związanych z ZTPO:
• 30 000 m³ wylanego betonu – to wystarczająca ilość, aby wypełnić nim po brzegi 12 basenów o wymiarach olimpijskich.
• Do budowy ekospalarni wykorzystano 1800 t stali – z takiej ilości możnaby stworzyć 2,5 kładek takich jak Bernatka; tyle stali wystarczyłoby także do budowy 10 Boeingów 747.
• Kubatura Zakładu to 392 159 m³, czyli dwa razy tyle co Kościół Mariacki w Krakowie.
• Powierzchnia użytkowa ZTPO to 29 285 m² , czyli ponad cztery razy tyle, co Zamek Królewski na Wawelu.
• Powierzchnia dachu spalarni wynosi 35000 m² - to prawie tyle, ile wynosi powierzchnia Rynku Głównego w Krakowie.
• Średnia ilość robotników to 250 – tyle samo zatrudnionych było przy budowie wieży Eiffla w Paryżu.