Kategoria: Region
Opublikowano: 2010-02-05 11:30:15 przez system

Rusza kwalifikacja wojskowa

W poniedziałek 8 lutego rusza w Małopolsce kwalifikacja wojskowa. Osoby, które zgłoszą się do kwalifikacji, nie będą obowiązkowo wcielane do wojska, lecz otrzymają propozycję wstąpienia do armii zawodowej lub automatycznie zostaną przeniesione do rezerwy.

Ponad 28 tysięcy osób ma w tym roku obowiązek stawienia się przed komisjami lekarskimi w Małopolsce. Kwalifikacja dotyczy przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 1991 roku. Oprócz nich, stawić się muszą mężczyźni urodzeni w latach 1986-1990, którzy nie mają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej, a także ci, którzy zostali uznani za czasowo niezdolnych do służby i właśnie upływa termin tej niezdolności.

Wezwane zostały również kobiety urodzone w latach 1986-1991, absolwentki lub studentki kierunków medycznych, weterynaryjnych lub psychologicznych.
Stawić się przed komisją powinny również osoby, które zgłosiły się na ochotnika do pełnienia służby wojskowej, ale nie mają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej (kategorii).

Wezwania do stawienia się przed komisją przesyłane są imiennie. W każdym powiecie znajdują się również obwieszczenia o obowiązku poddania się kwalifikacji. Nieodebranie wezwania nie zwalnia z obowiązku stawienia się przed komisją.

Osoby, które staną przed komisją lekarską, po określeniu kategorii zdolności do pełnienia czynnej służby, nie będą wcielane do wojska, lecz przenoszone do rezerwy. Mogą też skorzystać z propozycji wstąpienia do armii zawodowej.

Stawienie się przed komisją jest obowiązkowe. Osoby, które tego nie zrobią, mogą zostać przymusowo doprowadzone przez policję, grozi im za to również kara grzywny lub pozbawienia wolności do dwóch lat.

Stanisław Kracik, wojewoda małopolski powołał 23 komisje powiatowe, w tym dwie komisje w Krakowie oraz Wojewódzką Komisję Lekarską. Komisja wojewódzka, w której skład wchodzą m.in. przedstawiciele wojewody, będzie nadzorować i kontrolować prace komisji powiatowych.
Kwalifikacja wojskowa zakończy się 30 kwietnia.

Wykaz komisji lekarskich działających w Małopolsce oraz terminy ich pracy można znaleźć na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.malopolska.uw.gov.pl.

Poniżej wykaz komisji, wlaściwych dla powiatu bocheńskiego i brzeskiego

Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Bocheńskiego z siedzibą w Bochni, ul. Konstytucji 3 Maja 21
Terytorialny zasięg działania komisji lekarskiej: miasta: Bochnia, Nowy Wiśnicz, gminy: Bochnia, Drwinia, Łapanów, Lipnica Murowana, Rzezawa, Trzciana, Żegocina
Czas pracy komisji: 8 lutego - 15 marca

Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Brzeskiego z siedzibą: Brzesko, ul. Piastowska 2
Terytorialny zasięg działania komisji lekarskiej: miasta: Brzesko, Czchów, gminy: Borzęcin, Dębno, Gnojnik, Iwkowa, Szczurowa
Czas pracy komisji: 8 lutego - 12 marca.