Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-09-03 02:34:40 przez system

Ruszył nabór na schetynówki

Samorządy mogą już składać wnioski o dofinansowanie remontów i budowy dróg gminnych i powiatowych. Ruszył nabór do drugiego etapu Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. W ramach pierwszego etapu programu zmodernizowanych zostanie około 206 km dróg w Małopolsce.

W ramach programu gminy i powiaty mogą starać się o przyznanie dotacji na inwestycje drogowe planowane na przyszły rok. O przyznaniu dofinansowania na terenie województwa małopolskiego decydować będzie komisja, która oceni wnioski pod względem formalnym i merytorycznym.

Wnioski można składać do 30 września w Wydziale Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przy ul. Basztowej 22 w pokoju 22 (parter)
w godzinach pracy urzędu (poniedziałek 9-17, wtorek- piątek 7:30-15:30). Informacje dotyczące programu można uzyskać pod numerami telefonów Wydziału Infrastruktury: (012) 39 21 665 lub (012) 39 21 662. Pytania można zadawać również drogą mailową. Małopolski Urząd Wojewódzki uruchomił w tym celu skrzynkę pod adresem: drogi@malopolska.uw.gov.pl

Formularz wniosku o dofinansowanie, instrukcja wypełniania wniosku oraz karta informacyjna dostępne są na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.malopolska.uw.gov.pl

HARMONOGRAM REALIZACJI PROGRAMU:
do 30.09.2009 r. - nabór wniosków na rok 2010
do 30.10.2009 r. - rozpatrywanie i ocena wniosków przez komisje wojewódzkie;
ogłoszenie przez wojewodów list rankingowych wniosków
do 07.11.2009 r. - zgłaszanie przez wnioskodawców zastrzeżeń do list
rankingowych
do 14.11.2009 r. - rozpatrywanie zastrzeżeń przez komisje wojewódzkie.
do 28.11.2009 r. - zatwierdzenie list rankingowych przez ministra
właściwego do spraw administracji publicznej
do 31.03.2010 r. - rozstrzygnięcie przetargów na realizację inwestycji 2010 r.
do 30.11.2010 r. - realizacja inwestycji 2010 r.
do 31.12.2010 r. - rozliczenie inwestycji 2010 r.

Przypomnijmy: W 2008 roku do listy małopolskich inwestycji drogowych, które otrzymały dofinansowanie w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" zakwalifikowało się 29 projektów gminnych i 14 powiatowych. Po rozstrzygnięciu przetargów okazało się jednak, że zaoszczędziliśmy 14 mln zł. Umożliwiło to dofinansowanie 18 dodatkowych projektów (14 projektów gmin i 4 projektów powiatowych). Razem, dotacje na inwestycje drogowe otrzymało zatem 61 małopolskich projektów (43 projektów z gmin oraz 18 projektów z powiatów). Pozwoli to na przebudowę dodatkowych 52 km dróg.

Razem powstanie zatem:
- prawie 68 km dróg gminnych (więcej o 19 km niż pierwotnie zakładano)
- około 138 km dróg powiatowych (więcej o 33 km).

Daje to w sumie około 206 km zmodernizowanych dróg lokalnych w województwie małopolskim. Najdłuższy z przebudowywanych odcinków drogi powstanie w powiecie limanowskim i będzie miał ponad 20 km. Do tej pory oddano do użytku 22 inwestycje (gminy: Krzeszowice, Gorlice, Bukowno, Pałecznica, Szczurowa, Dobra, Nawojowa, Rabka Zdrój, Michałowice, Osiek, Gołcza, Czorsztyn, Słopnice, Książ Wielki, Dąbrowa Tarnowska, Biskupice, Miasto Gorlice oraz powiaty: nowosądecki, gorlicki, miechowski).