Kategoria: Region
Opublikowano: 2013-10-22 19:47:38 przez system

Ryszard Ś. nie wyjdzie za kaucją

Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił zażalenie obrońcy prezydenta Tarnowa na umieszczenie go w areszcie z powodu ciążących na nim podejrzeń o przyjęcie 50 tysięcy złotych łapówki od jednej z firm budowlanych.

Sędziów nie przekonała ani oferta 250 tysięcy złotych kaucji oraz poręcznie ponad czterdziestu osób. Zdaniem sadu nie jest możliwa zamiana środka zapobiegawczego z aresztu na dozór policyjny, gdyż trwa dochodzenie, pojawiają się nowe wątki w sprawie i istnieje obawa matactwa ze strony podejrzanego.

Ryszard Ś. został zatrzymany przez ABW we wrześniu. Postawiono mu zarzut przyjęcia 50-tys. zł łapówki od jednej z firm budowlanych w zamian za korzystne dla niej decyzje przedstawicieli Urzędu Miasta Tarnowa oraz zdobycie uprzywilejowanej pozycji w ramach przeprowadzonych przez ten urząd oraz Tarnowski Zarząd Dróg Miejskich w Tarnowie przetargów nieograniczonych na wykonanie robót drogowych.

Prezydentowi grozi kara pozbawienia wolności do lat 8.