Kategoria: Region
Opublikowano: 2009-07-03 05:30:37 przez system

Sa pieniądze dla powodzian

Prawie 1,6 miliona przekazał dziś - 3 lipca wojewoda małopolski Jerzy Miller z budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dla rodzin, które ucierpiały po ostatnich zalaniach i podtopieniach w Małopolsce. Pieniądze otrzymały gminy, które najszybciej oszacowały swoje straty i potrzeby, a także poniosły wydatki, związane z usuwaniem skutków powodzi i pomocą dla najbardziej poszkodowanych mieszkańców.

Pieniądze otrzymały gminy:
- Dąbrowa Tarnowska (powiat dąbrowski) — 450 tys.,
- Radgoszcz (powiat dąbrowski) — 450 tys.,
- Szczucin (powiat dąbrowski) — 600 tys.
- Łabowa (powiat nowosądecki) — 18 tys.,
- Raciechowice (powiat myślenicki) — 80 tys.

Pieniądze te gminne ośrodki pomocy społecznej będą wypłacać najbardziej poszkodowanym rodzinom w formie zasiłków celowych. Mogą one zostać przeznaczone m.in. na zakup żywności, leków, opału, odzieży, wszelkich artykułów pierwszej potrzeby, sprzętu domowego. Zasiłki, w maksymalnej wysokości do 6 tys. zł. są przyznawane niezależnie od dochodu osób poszkodowanych i nie podlegają zwrotowi.

J erzy Miller, wojewoda małopolski wystąpił do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o przyznanie pieniędzy z rezerwy celowej budżetu państwa na zasiłki dla poszkodowanych mieszkańców Małopolski. Z informacji zebranych przez Małopolski Urząd Wojewódzki wynika, że w Małopolsce ponad trzy tysiące rodzin ucierpiało z powodu ostatnich podtopień.

Małopolski Urząd Wojewódzki cały czas zbiera od samorządów informacje o stratach po ostatnich zalaniach i podtopieniach. Powódź zniszczyła m.in. drogi, mosty oraz uprawy rolne. Najbardziej poszkodowani hodowcy otrzymają paszę dla zwierząt. Do tej pory problemy z brakiem paszy zgłosiły 4 gminy (200 gospodarstw), m.in. gmina Szczucin i Dąbrowa Tarnowska. W dostarczaniu paszy pomaga Małopolska Izba Rolnicza.